Setkání s francouzským historikem Françoisem-Xavierem FAUVELLEM a archeologem Ladislavem VARADZINEM

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
společně s Francouzským institutem v Praze a Archeologickým ústavem AV ČR, CEFRES vás vřele zve na setkání s francouzským historikem Françoisem-Xavierem FAUVELLEM z Collège de France a archeologem Ladislavem VARADZINEM z Archeologického ústavu Akademie věd ČR.
Čechy nebo Mâli? | Společně se zamyslí nad charakteristikami „globálního” středověku, který zahrnoval střední Evropu a několik oblastí Afriky. Tím, že se pokusí o (nutně riskantní) historické srovnání, podělí se o středověké písemné doklady (včetně arabských a židovských spisů) dostupných pro tyto dva regiony světa, o roli archeologie, o zrodu státu, o setkání středoevropských a afrických společností s křesťanstvím či islámem, o „makléřských” státech a obchodu a o mnohém dalším. Během toho připomenou české, moravské, ghanské, malijské a etiopské rané státy.
Středa 22. května 2023, od 18 hodin
Francouzský institut v Praze, Štěpánska 35, Praha 1
Setkání proběhne ve francouzštině a češtině; simultánní tlumočení bude zajištěno.

 

Prezentaci hostů najdete zde.
Velice se na vás těšíme!
Za tým CEFRESu, Claire Mádlová