Stavovské povstání a Bílá hora a jejich místo v české historiografii

Určeno pro: Bc.

Kód SIS: OB230523C
Popis SIS: Výběrový seminář I - C


Datum: ÚT 16:35-18:05
Organizátor: Barbora Hanušová, Vít Vlnas

Místo: S 210

ZIMNÍ SEMESTR

Témata

Souhrn náboženské a politické situace v českých zemích v druhé polovině 16. století

Představení hlavních politických činitelů dvorské strany i stavovské opozice

První střety stavovské opozice s panovníkem za vlády Rudolfa II.

Události vedoucí k pražské defenestraci (1611 – 1618)

Defenestrace, ustanovení direktoria, vytvoření stavovské konfederace, charakteristika politického systému

Počátek stavovského povstání, hledání spojenců, stručný souhrn válečných událostí

Sesazení Habsburků, volba Fridricha Falckého a odezva na mezinárodním poli
Bílá Hora (nepůjde o výklad vojenského průběhu, spíše zhodnocení příčin a bezprostředních
následků)

Potrestání odbojných českých stavů – exekuce, konfiskace, procesy

Zhodnocení následných dějů a jejich spojitosti s bělohorskou porážkou

ATESTACE:

Zápočet v ZS:

aktivní účast, zadání tématu seminární práce a předložení stručné
bibliografie.

LETNÍ SEMESTR:

Prvních několik seminářů bude zaměřeno na místo bělohorských událostí v historiografii 17., 18. a první poloviny 19. století. Další semináře budou vedeny studenty. Referáty pokryjí daná
témata, následně by měla proběhnout diskuse.

Klasifikovaný zápočet v LS:

předpoklad: aktivní účast, přednesení referátu na zvolené téma

Témata

  1. Antonín Gindely a jeho dílo „Dějiny českého povstání"
  2. Ernest Denis a jeho polemika s historiky tzv. Gollovy školy (především s Kamilem Kroftou)
  3. Reflexe bělohorské bitvy v krásné literatuře
  4. Josef Pekař a Bílá Hora jako uhelný kámen v tzv. sporu o smysl českých dějin (v polemice s Tomášem G. Masarykem a jeho Českou otázkou)
  5. Polemika kolem třísetletého výročí bitvy na Bílé Hoře (téma na více seminářů)
  6. Proměna vnímání Bílé hory ve 30. letech (také v souvislosti s výstavou Pražské baroko 1938)
  7. Marxistické pojetí bitvy na Bílé Hoře (ilustrováno na příkladu knihy Františka Kavky „Bílá hora a české dějiny“)
  8. Historiografie 20. století a bělohorské téma; především přínos Josefa Polišenského, Josefa Janáčka a Josefa Petráně
  9. Bílá hora jako místo paměti (geneze bělohorského mýtu a jeho role v českých dějinách
  10. Výklad stavovského povstání v současných učebnicích dějepisu a otázka, jak toto téma vykládat.

Příloha - literatura