Historie 2018 – Celostátní studentská vědecká konference

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně setkávají soutěží se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“.

Dosud se konaly tyto konference: 1995 v Ostravě, 1996 v Hradci Králové, 1997 v Brně, 1998 v Praze, 1999 v Olomouci, 2000 v Českých Budějovicích, 2001 v Ústí nad Labem, 2002 v Opavě, 2003 v Pardubicích, 2004v Brně, 2005 v Liberci, 2006 v Ostravě, 2007v Praze, 2008 v Hradci Králové, 2009 v Ústí nad Labem, 2010 v Olomouci, 2011 v Opavě, 2012 v Plzni, 2013 v Pardubicích, 2014v Liberci, 2015/16 v Brně, 2016/17 Českých Budějovicích. Letos se organizace ujala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2018 se bude konat 11.-12. dubna 2018 na Pedagogické fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, v místnosti R 016 (středa 11. dubna) a R 112 (čtvrtek 12. dubna). Výsledek studentské vědecké konference bude vyhlášen ve čtvrtek 12. dubna 2018.

Zároveň  vyhlásí v závěru konference Členové odborné hodnotitelské komise výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) nejlepší práci, jež získá Cenu Josefa Šusty.