Navazující magisterské studium

Učitelství pro základní a střední školy – dějepis

Studijní obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis je dvouletým magisterským programem určeným především pro učitele dějepisu základních a středních škol. Současně připravuje absolventy i na možné uplatnění na odborných historických pracovištích (Ústavy Akademie věd, archivy, muzea).

Obor je zaměřen na rozšíření odborných historických znalostí získaných v bakalářském studiu o specializované oblasti, mezi něž náleží na jedné straně discipliny oborové (historiografie, specializační semináře, historická reflexe, rozšiřující kurzy z pomocných věd historických), na straně druhé oborová didaktika. Oproti bakalářskému stupni se magisterské studium zaměřuje více na samostatnou práci studentů a vychází vstříc jejich specializaci, projevující se v prvé řadě volbou tématu diplomové práce.

Navazující magisterské studium bylo poprvé otevřeno v roce 2009-2010.

Přijímací řízení

Dvouleté magisterské studium Učitelství pro základní a střední školy – dějepis se otevírá v kombinaci s druhým předmětem. V roce 2015/2016 se otevírají tyto kombinace: biologie, český jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, tělesná výchova, základy společenských věd.

Příklad přijímacího testu

Aktuální přepočty bodů:
50-49 = 30, 48 = 29, 47 = 28, 46 = 27, 45 = 26, 44 = 25, 43= 24, 42= 23, 41 = 22, 40 = 21, 39 = 20, 38 = 19, 37 = 18, 36 = 17, 35 = 16, 34 = 15, 33 = 14, 32 = 13, 31 = 12, 30 = 11, 29= 10, 28 = 9, 27 = 8, 26 – 7, 25 = 6, 24-23 = 5, 22-21 = 4, 20-19 = 3, 18-17 = 2, 16-15 = 1