Exkurze

Letní škola církevních dějin III 2023

Letní škola církevních dějin 2022 – Církevní dějiny mezi teologií a historií Třetí ročník letní školy církevních dějin pořádaný ve spolupráci PedF, FF, KTF, ETF Univerzity Karlovy, věnovaný různým přístupům k církevním a náboženským dějinám v interdisciplinární

Ostravsko a Hlučínsko 2023

V letošním roce zavítá exkurze do oblasti severní Moravy, konkrétně na Ostravsko, Opavsko a Hlučínsko s krátkým výjezdem do Polska, konkrétně do Ratiboře. Navštívíme: Opavu, Hlučín a okolí, poznáme krásy Ostravy. Zajedeme i k našim

Praha-Terezín-Duchcov 2023

Jedná se o letní školu ve spolupráci s německou univerzitou v Saarbrückenu na téma Dějiny města. Procházky Prahou, 1x jednodenní návštěva KZ Terezín, 1x jednodenní návštěva barokního zámku s výstavou antického sochařského umění a zahradou

Letní škola církevních dějin

Během letní školy zazní jednak přednášky renomovaných odborníků z Ústavu pro studium totalitních režimů, Univerzity Karlovy a dalších institucí v České republice (Archiv bezpečnostních složek, diecézní archivy), jednak proběhne kulatý stůl o aktuálních otázkách církevních

Mezi Pádem a Rubikonem

Mezi Pádem a Rubikonem aneb Od antiky k Mussolinimu (a zpět)  Cena je přibližná, studenti mohou požádat o podporu formou stipendia. Konečné vyúčtování bude provedeno po návratu. ITÁLIE_2022_ITINERÁŘ ke stažení s ilustracemi Letošní italské putování nás

Slovenský kras: dějiny a příroda

Exkurze věnovaná poznávání památek a přírody slovensko-maďarského pomezí. Východiskem bude náhorní planina v jádru Národního parku Slovenský kras. Okolní krasová oblast je včetně navazujícího maďarského Aggteleckého národního parku zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Část