Semináře

LS 2020: Diplomový seminář

Účelem semináře je připravit studenty na zvládnutí diplomové práce po stránce heuristické, koncepční a metodické, dále pak shrnout a kriticky zhodnotit vybraná témata z českých a obecných dějin, která souvisejí s jednotlivými diplomovými pracemi nebo která jsou

LS 2020: Bakalářský seminář

Cílem semináře je správně stanovit výzkumné téma a zvolit postupy jeho zpracování. Studenti si tak mají vytvořit předpoklady k úspěšnému splnění základního požadavku kladeného na bakalářskou práci – prokázat schopnost samostatné práce s prameny a

Velká válka – křehký mír

Účelem semináře je blíže poznat dobu zhruba před sto lety. Jak lidé prožili první světovou válku, s jakou zátěží, s jakými traumaty vstupovali do nového státu, co si od tohoto státu slibovali, co mu obětovali a

Výběrový seminář II A = OB23052D A

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 až 2016/2017. V ZIMNÍM SEMESTRU: Tento povinně volitelný seminář podle staré akreditace je určen pouze studentům, kteří měli předmět zapsaný v loňském roce a