Semináře

Život urozených žen ve středověku v českých zemích

Seminář se bude věnovat v historiografii stále diskutované otázce postavení žen ve středověké společnosti s akcentem na české země. Primární pozornost bude směřována na panovnice, členky panovnické rodiny (např. Přemyslovny, Lucemburkovny) a další urozené ženy, o

Osídlování československého pohraničí po druhé světové válce

Dvousemestrální seminář seznámí studující s fenoménem československých moderních dějin – s největší migrační vlnou a výměnou obyvatelstva na třetině území dnešní České republiky. Vysídlení německy mluvících obyvatel a následné osídlení převážně československými občany. Seminář se zaměří i

Vybrané kapitoly z dějin evropské reformace

Cílem semináře je seznámit studenty s hlavními osobnostmi a myšlenkovými proudy v rámci náboženské reformace 16. století. Důraz bude kladen též na příčiny a zásadní projevy reformace. Studenti budou seminární formou seznamováni se stěžejními díly reformátorů. Zimní

Historie na stříbrném plátně

Výběrový seminář bude věnován tématu zobrazování historie v hraném filmu, a to jak českém, tak světovém. V jeho rámci budou představeny různé přístupy k zobrazování historie prostřednictvím filmového média v současnosti i v minulosti. Za využití studentských prací a referátů