Semináře

Poslední Přemyslovci

Seminář se bude zabývat vládou posledních králů z Přemyslova rodu nikoliv z hlediska jejich politiky, ale z pohledu všedního života stejně jako i slavnostních chvil středověkých elit. Stranou pozornosti nezůstane ani zakladatelská činnost Přemyslovských vládců. Studenti budou epochu

Kulturní dějiny dvacátého století

V rámci semináře budou představeny současné teoretické koncepty a následně bude věnován prostor jednotlivým problémům z českých kulturních dějin dvacátého století, a to především z oblasti literatury, kinematografie a moderní hudby. Pozornost bude věnována vzájemné interakci politiky