Úspěch Elišky Horákové na Celostátní studentské vědecké konferenci “Historie 2019” v Brně

Na Celostátní studentské vědecké konferenci “Historie 2019”, která se 17.-18. dubna 2019 konala v Brně, získala studentka KDDD (a katedry biologie) Eliška Horáková s prací Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně druhé až třetí místo.

Eliška Horáková navázala na vynikající výkony našich studentek a studentů v předchozích ročnících – v roce 2017 se zástupci KDDD umístili na prvním a třetím místě, v roce 2018 rovněž na třetím.