Semináře

Poslední Přemyslovci

Seminář se bude zabývat vládou posledních králů z Přemyslova rodu nikoliv z hlediska jejich politiky, ale z pohledu všedního života stejně jako i slavnostních chvil středověkých elit. Stranou pozornosti nezůstane ani zakladatelská činnost Přemyslovských vládců. Studenti budou epochu

Kulturní dějiny dvacátého století

V rámci semináře budou představeny současné teoretické koncepty a následně bude věnován prostor jednotlivým problémům z českých kulturních dějin dvacátého století, a to především z oblasti literatury, kinematografie a moderní hudby. Pozornost bude věnována vzájemné interakci politiky

Kultura a umění benediktinského řádu

Kurz studentům umožní, aby se zapojili do přípravy edukačních programů a materiálů k výstavěo roli benediktinského řádu ve střední Evropě, která vzniká v rámci projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300. Nositeli projektu

Lebky a Eugenici. Pohledy na člověka.

Seminář Lebky a Eugenici. S podtitulem: Pohledy na člověka v československé a zahraniční vědě 1. pol. 20. stol. Skutečné místo a čas bude konzultováno na prvním semináři.