Semináře

Kultura a umění benediktinského řádu

Kurz studentům umožní, aby se zapojili do přípravy edukačních programů a materiálů k výstavěo roli benediktinského řádu ve střední Evropě, která vzniká v rámci projektu Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300. Nositeli projektu

Lebky a Eugenici. Pohledy na člověka.

Seminář Lebky a Eugenici. S podtitulem: Pohledy na člověka v československé a zahraniční vědě 1. pol. 20. stol. Skutečné místo a čas bude konzultováno na prvním semináři.

Lingua Latina per se illustrata

Seminář je velmi vhodným doplňkem k předmětu Klasické tradice. Učebnice: Hans H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata. Pars I.Familia Romana.Výuka je doprovázena materiály na moodlu. FAMILIA ROMANA obsahuje vše nezbytné z latinské morfologie i

Perzekuce církve v době nacismu a komunismu

Zimní semestr V zimním semestru se zaměříme na perzekuci katolické církve v době nacistické okupace a jejím postavení po válce (1939 – 1947). Témata: – postavení katolické církve v době Protektorátu Čechy a Morava– protiokupační vlastenecké církevní poutě