Semináře

Fenomén Asterix

Komiksový seriál Asterix je dnes pojmem, čtou ho nejen děti, ale také laická i odborná veřejnost. Budeme se zabývat tímto fenoménem a zároveň rprozkoumáme, jak se ze seriálu můžeme poučit nejen o minulosti.Také se zaměříme

Od národa k nacionálnímu socialismu

Studenti budou seznámeni se základními definicemi a termíny, které se objevují ve vztahu k pojmu „národ“, a to v širších souvislostech. Co je národ? Nacionalismus contra patriotismus. Nacionální socialismus.Marxismus a národ. Fašismus. Xenofobie. Appartheid. Antisemitismus.

Kulturní dějiny dvacátého století

V rámci semináře budou představeny současné teoretické koncepty a následně bude věnován prostor jednotlivým problémům z českých kulturních dějin dvacátého století, a to především z oblasti literatury, kinematografie a moderní hudby. Pozornost bude věnována vzájemné interakci politiky

Češi v Rusku

Emigrace Čechů do Ruska v 2.pol.19st., jednotlivé vlny, charakteristika, centra emigrace, kolonizace, hospodářský rozmach. Podíl ruských Čechů na prvním čs. odboji, formování prvních vojenských formací v Rusku (Česká družina, Československé legie) v době první světové války, krajanské spolky. Vliv bolševického