Semináře

Češi v Rusku

Emigrace Čechů do Ruska v 2.pol.19st., jednotlivé vlny, charakteristika, centra emigrace, kolonizace, hospodářský rozmach. Podíl ruských Čechů na prvním čs. odboji, formování prvních vojenských formací v Rusku (Česká družina, Československé legie) v době první světové války, krajanské spolky. Vliv bolševického