Smíšený sbor PedF UK v Praze

Collegium paedagogicum, smíšený pěvecký sbor PedF UK
zahájil činnost v roce 1993, původně jako cvičný sbor nově koncipovaného oboru Sbormistrovství. Později se začal uplatňovat také jako koncertní sbor katedry HV. V současné době tvoří většinu tohoto cca 70ti členného tělesa studenti sbormistrovství a hudební výchovy, pro které je členství ve sboru součástí výuky; jsou zde ale také posluchači jiných oborů, fakult a zahraniční studenti.
Sbor pravidelně vystupuje při slavnostních příležitostech fakulty i univerzity, často ve spolupráci se smyčcovým orchestrem katedry HV, opakovaně se též spolupodílí na edukačních koncertech České filharmonie.
Sbor má bohatý repertoár, který tvoří významná díla českých i světových autorů všech stylových období.  V minulosti provedl například Mozartovo Requiem, Dvořákovo Te Deum, Mši D dur, Stabat Mater, Mendelssohnova Eliáše, Orffova Carmina burana, Poulencovo Stabat Mater, Bachovo Magnificat. Mezi nejvýznamnější umělecké počiny patří účinkování při české premiéře Hanušova oratoria Ecce homo v rámci Pražského jara 2005 nebo při světové premiéře Hanušova Requiem v roce 2009 v Rudolfinu.
Sbormistry Collegia paedagogica byli:
prof. Jiří Kolář 1993 – 2000
PaedDr. Ivana Šíbrová 2000 – 2002
Mgr. Jana Veverková 2002 – 2013
MgA. Marek Valášek, Ph.D. 2013 – dosud

V případě zájmu o aktivní účast ve sboru nebo pro více informací kontaktujte dr. Marka Valáška na marek.valasek@pedf.cuni.cz