Stříteská Leona, Mgr. PhDr., Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

2010–2013         Katolická teologická fakulta UK Praha – obor Teologické nauky (Mgr.)

2006–2010         Katolická teologická fakulta UK Praha – obor Teologické nauky (Bc.)

2003–2006         Pedagogická fakulta UK Praha – postgraduální studium (PhDr., Ph.D.)

1998–2003         Pedagogická fakulta UK Praha, obor Hudební výchova – Sbormistrovství  (Mgr.)

1992–1998         Gymnázium Otokara Březiny Telč

 

ZAMĚSTNÁNÍ

2007–dosud       Farnost Matky Boží před Týnem, Praha

2006–dosud       Pedagogická fakulta UK Praha, katedra hudební výchovy

2006–2008         ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

2003–2005         Arcibiskupské gymnázium, Praha

2001–2006         ZUŠ Štefánikova, Praha 5

 

ODBORNÁ A UMĚLECKÁ ČINNOST

2005–dosud       sbormistryně sboru Notre Dame (při chrámu Matky Boží před Týnem v Praze)

2001–2008         sbormistryně sboru Mládí, Praha

2001–2006         sbormistryně sboru Srdíčko, Telč

1999–2006         sbormistryně sboru Cordia, Telč

korepetitorka sólových zpěváků (klavír, varhany)

 

2011                  členka organizačního týmu výstavy Svatá Anežka, princezna a řeholnice, pořádané Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií v Anežském klášteře v Praze

2008–2009         členka organizačního týmu výstavy Svatý Václav, ochránce České země, pořádané Arcibiskupstvím pražským a Národní galerií v Anežském klášteře v Praze

2008                  editorka katalogu k výstavě Svatý Václav, ochránce České země

2001–dosud       spolupráce s Diecézním konzervátorským centrem při Arcibiskupství pražském – ochrana památek

 

SOUTĚŽE, OCENĚNÍ

2011        Festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena  stříbrné pásmo

2005        udělena Cena města Telče

2002        Festival duchovní hudby Tibi laus Most – zvláštní cena za nejlepší provedení skladby J. Laburdy

2002        II. Sbormistrovská soutěž studentů PedF ČR Praha 2002  absolutní vítěz

2000        I. Sbormistrovská soutěž studentů PedF ČR   zlaté pásmo

2012        Mezinárodní festival Praga Cantat – zlaté pásmo