PaedDr. Jan Prchal

Vzdělání:

Gymnázium v Poděbradech (1977)

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (1977/1982 R – HV), Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem státní rigorózní zkouška v oboru teorie vyučování hudební výchově (PaedDr.)

PF UK Praha (1997 – atestace v oboru učitelství HV)

V současnosti na UJEP v Ústí nad Labem studentem 3. ročníku doktorského studia v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, ve studijním oboru Hudební teorie a pedagogika.

Odborné zaměření:

Úpravy skladeb pro školní praxi

Instrumentální soubor, hra ve školním souboru

Práce s notačním programem, hudební informatika

Dějiny nonartificiální hudby XX. století

Metodika a didaktika HV

Pedagogická činnost:

1982 – 1986 – výuka na ZŠ v Městci Králové, Pečkách, Frýdlantu v Čechách (HV, RJ, ČJ, Tv), Zvláštní škola Frýdlant v Čechách (HV, TV), hudební kurzy Liberec (kytara)

1986 – dosud – ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec – původně HV, sborový zpěv, RJ, Z, od roku 1989 HV, HN, práce v notačním programu (hudební informatika), hra v orchestru, společensko vědní seminář, hra na baskytaru.

1990 – 2000 – katedra primárního vzdělávání PF TU Liberec  (metodika vyučování HV, poslech hudby, hudební teorie).

2012 – 2014 PF TU Liberec, externě – rozšiřující studium hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy pro projekt Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků (Didaktika HV, Nové trendy ve vyučování HV, Uplatnění počítačových technologií v Hv)

2012 – dosud – výuka předmětů Hudebně informační technologie, Historie české nonartificiální hudby XX. století, Úpravy skladeb, Hra ve školním souboru, Dirigování na KHV PF UJEP Ústí nad Labem

2016 – 2021 Didaktika HV na KHV PF UK Praha

Lektorská a popularizační činnost:

1992 – dosud – lektorská činnost pro CDVPP, NIDV, VÚP, ČHS, SHV v rámci celé republiky a na Slo-vensku

1995 – dosud – Lektorování seminářů a hudebních dílen v rámci Letních dílen HV a Letních škol HV Společnosti pro hudební výchovu ČR

2011 – dosud – Lektorování seminářů a hudebních dílen v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro střediska NIDV v rámci  ČR

2014, 2015 – Lektorování a vedení seminářů v rámci kulatých stolů – Zavádění Standardů pro základní vzdělávání, umělecké obory, hudební výchovy v rámci ČR pro NÚV Praha  a MŠMT

2015 – Lektorování seminářů a hudebních dílen v rámci projektu Lektoři a mentoři pro ZŠ – NÚV Praha

2014 – 2. mezinárodní hudební olympiáda Riga 2014, Lotyšsko pro European Association for Music in Schools

1998 – 2015 – Lektorská činnost v rámci Letních hudebních táborů Lhotsko – vedení orchestru, příprava metodických materiálů

2011 – dosud – Lektorování popularizačních přednášek pro veřejnost Letem světem populární hudby – Krajská vědecká knihovna v Liberci, jednou měsíčně

2008 – 2012 – Realizace popularizačních pořadů o regionálním hudebním životě U nás se vyhrává – Rádio Dobrý den! Liberec

 

 

 

Práce na strategických dokumentech, lektorování učebních materiálů a učebnic:

2013 – 2014 – Příprava Standardů pro ZV, umělecké obory, hudební výchova – minimální úroveň, vedoucí pracovní skupiny pro NÚV Praha  a MŠMT

2015 – Příprava Standardů pro ZV, umělecké obory, hudební výchova – minimální, optimální a excelentní úroveň, vedoucí pracovní skupiny pro NÚV Praha  a MŠMT

1996 – dosud – spolupráce s MŠMT – recenzní činnost

autor posudků při procesu udílení doložek MŠMT ČR učebnicím a učebním materiálům

2014 – 2015 – lektorování učebnic pro HV nakladatelství FRAUS – pro MŠMT

2011 – dosud – vedení a oponentury bakalářských a magisterských prací na KHV PF UJEP Ústí nad Labem

Aktivní členství v institucích:

2002 – dosud – předseda společnosti pro hudební výchovu ČR

2002 – 2005 – člen mezirezortní komise MŠMT ČR a MK ČR (za Český hudební fond)

2013 – dosud – člen prezídia České hudební rady při UNESCO

2013 – dosud – člen Pedagogické skupiny České hudební rady při UNESCO

Organizační činnost :

1998 – dosud – organizátor Letního hudebního tábora Lhotsko

2014 – mezinárodní hudebně výchovná konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí – SHV ČR, UJEP Ústí nad Labem, pod záštitou MŠMT  a MZV

2006 – dosud – hlavní organizátor kurzů Letní dílna HV, akreditováno MŠMT ČR

2013 – dosud – hlavní organizátor hudebního festivalu Jabloňová fest v Liberci

2013 – dosud – organizátor hudební přehlídky školních souborů Žibřidická žabka (Žibřidice u Liberce)

2013 – dosud – zahraniční partner mezinárodního projektu EUROPERA Jugendorchestr (Německo – Polsko – ČR)

2014 – dosud – realizace projektu Zpívejte denně 10 minut se svým dítětem!SHV ČR  a ČRo Junior Praha

Členství v odborných porotách:

2014 – 2. mezinárodní hudební olympiáda Riga 2014, Lotyšsko, European Association for Music in Schools

2013 – dosud –  hudební přehlídka školních souborů Žibřidická žabka (Žibřidice u Liberce)

2012 – dosud –  soutěžní přehlídka rockových kapel Stárplej – Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

2012 – dosud –  pěvecká soutěž Hvězdy nad Ještědem – Městské divadlo Jablonec nad Nisou

2012 – dosud –  pěvecká soutěž lidových písní Zpěváček 2012 …. 2015 – DDM Jablonec nad Nisou

2016 – Hnúšťanský akord – mezinárodní kolo soutěže v hudební výchově (Hnúšťa, Slovensko)

Aktivní účast na oborových konferencích a sympoziích:

1999 – Populární hudba a škola – praktické ukázky práce s dětmi a workshop – UK Praha

2011, 2013, 2015 – mezinárodní hudebně výchovná doktorandská konference Teorie a praxe HV I, II, III, IVUK Praha a MŠMT, Visegrádský fond, EAS

2014 – mezinárodní hudebně výchovná konference Hudební výchova pro 3. tisíciletí SHV ČR, UJEP Ústí nad Labem, pod záštitou MŠMT  a MZV

2014 – Musica viva in scholaMU Brno

2011, 2013, 2015 – mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralisKHV PF UJEP Ústí

2012 – mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu Cantus choralisKHV PF UMB Banská Bystrica

2016 – Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Filozofická fakulta a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2016 – Musica viva in scholaMU Brno

Výčet konferencí není úplný.

Publikační činnost:

Pravidelné příspěvky v časopisech: Aura musica, Hudební výchova

Příspěvky v časopise Harmonie, Talent

Pravidelné příspěvky pro SHV ČR, Aktuality SHV

2014, 2015 – Hudební výchova – využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách (společně s M. Grobárem) – portál NÚV Praha

2015 – Studie 80 let Společnosti pro hudební výchovu a reflexe současného stavu hudebního vzdělávání u nás pro Institut umění – Divadelní ústav Praha

Sborníky konferencí – příspěvky

Závažná publikační činnost:

Učebnice, učební texty:

 • Kapitoly z hudební nauky – TU Liberec, 1993, skripta
 • Populární hudba ve škole – Muzikservis Praha 1998, učebnice HV, doložka MŠMT
 • Populární hudba ve škole – zpíváme a hrajeme (společně s J. Holubcem) – Muzikservis Praha 1999, učebnice HV, doložka MŠMT
 • My pozor dáme a nejen posloucháme (přípěvky v učebnici J. Herdena), Scientia Praha 1997, učebnice HV, doložka MŠMT
 • Články v časopise Hudební výchova
 • Příspěvek ve sborníku Populární hudba v hudební výchově – PF UK Praha, 2001
 • Metodické práce pro hudebně výchovnou praxi v rámci působení metodika HV okresu Liberec
 • Metodické práce pro hudebně výchovnou praxi v rámci lektorské činnosti po celé republice
 • Úpravy pro školní soubory – UK Praha, 2001 (společně s J. Herdenem)
 • 3 CD se souborem Reneta
 • Koncertní DVD se souborem Reneta
 • Populární hudba ve škole – Reneta Music Liberec, 2007, učebnice HV – reedice, rozšířené vydání
 • Populární hudba ve škole – zpíváme a hrajeme (společně s J. Holubcem) – Reneta Music Liberec, 2010, učebnice HV – reedice, rozšířené vydání
 • Nebojte se klasiky ! (společně s J.Holubcem a V. Reitererovou) – Bärenreiter Praha, 2007 – učebnice HV

Koncertní  a umělecká činnost:

Koncerty s vokálně instrumentálním souborem Reneta – Švédsko, Dánsko, Německo, Francie Velká Británie, Mexiko

Koncerty se školním orchestrem ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

Koncerty se školními soubory ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

Koncerty s orchestrem LHT Lhotsko

S dětskými soubory jsem koncertoval m.j. v Mexiku, Anglii, Francii, Dánsku, Švédsku, Německu, na Slovensku a na Ukrajině.

Ostatní – spolupráce s institucemi, participace na projektech, konzultační činnost

Spolupráce s ČRo 3 Vltava

Spolupráce s Radioservisem ČRo Praha

Spolupráce v rámci edukačních programů s Českou filharmonií Praha

Spolupráce s vydavatelstvím Bärenreiter Praha

Spolupráce s Nadací Harmonie – realizátorkou české adaptace projektu El Sistema