Seminář pro sbormistry pěveckých sborů

 Semináře NIPOS ARTAMA pro rok 2020

Info zde