Seminář pro sbormistry pěveckých sborů

 1) Semináře NIPOS ARTAMA pro rok 2020

Info zde

2) CHORALIA PRAHA 2020 – nová přehlídka pro sborový zpěv dospělých

info zde