Seminář pro sbormistry pěveckých sborů

 

1.-3. 4. 2016, Teplice

Jarní seminář Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů.

Tento seminář je zaměřen na práci středoškolských a dospělých pěveckých sborů.

Seminář má akreditaci MŠMT č.18 312/2014–1–554.

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování.

Maximální počet účastníků je 15.

  • Společná výuka dirigování
  • Společná výuka metodiky práce se sborem
  • Individuální lekce zaměřené na techniku dirigování
  • Seminář o aranžování a úpravách skladeb pro pěvecké sbory

Lektoři

Jurij GALATENKO, dirigent, sbormistr opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, pedagog PdF OU.

Luboš HÁNA, sbormistr pěveckých sborů NONA a Ventilky, pedagog PdF UJEP, autor sborových aranžmá.

* * * SPECIÁLNÍ STUDENTSKÁ SLEVA * * *

Cena pro studenty středních a vysokých škol (nejen sbormistrovství) je 1000 Kč.

V ceně je zahrnuto kurzovné, ubytování, stravování a notové materiály.

Přihlášku zašlete nejpozději do 20. 3. 2016 e-mailem na adresu:

kacafirkova@nipos-mk.cz

www.artama.cz