Koncert pěveckého sboru Imbus – k oslavám Roku české hudby

Připomeneme na něm dílo jednoho z letošních jubilantů, Jana Hanuše (1915-2004).

Koncert se koná 22. 5. v 19:30 v modlitebně v Korunní 60.

Kromě hudby Jana Hanuše budou ke slyšení i díla napsaná nebo inspirovaná osobnostmi, které Hanuš sám obdivoval a miloval – Sv. Františkem z Assisi, Williamem Shakespearem a Antonínem Dvořákem.

Řídí Vít Novotný

Úspěch studentů KHV na Interpretační soutěži pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

Upřímně gratuluji všem soutěžícím a korepetitorům i všem jejich pedagogům ke skvělému umístění v Interpretační soutěži Pedagogickcýh fakult ČR s mezinároení účastí, která se konala 9. a 10. 5. 2024 v Olomouci, a děkuji za vynikající reprezentaci umělecké práce katedry HV i Pedagogické fakulty UK. Výsledková listina našich studentů zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí KHV

Inscenovaný koncert Triomphez

Inscenovaný koncert s názvem Triomphez je inspirován barokní epochou a koná se v krásných prostorách Trojského zámku. Jedná se o třetí hudebně-divadelní projekt souboru Veselé chvíle, který sdružuje převážně studenty DAMU a jejich přátele. Mezi účinkujícími je však i pár studentů hudební výchovy z naší fakulty. Pod přiloženými odkazy naleznete video upoutávku a vstupenky.

𝓣𝓻𝓲𝓸𝓶𝓹𝓱𝓮𝔃 (youtube.com)

Veselé chvíle, z.s. – BOOM (boomevents.org)

Jarní koncert Komorního ženského sboru PedF

pod vedením sbormistryně Jany Veverkové se koná 7. 5. 2024 v 19:30 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Malá Strana, Praha 1.

zazní díla J. Myslivečka, B. Smetany, A. Dvořáka, V. Nováka, J. Suka, L. Janáčka, B. Martinů, M. Raichla, F. Píchy

Pozvánka zde

Gratulace k vánočnímu koncertu PedF UK 7. 12. v Karolinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé muzikantky, milí muzikanti, 

velice vám děkuji za spolupráci na Adventním koncertě PedF UK v Karolinu a upřímně vám gratuluji! Společnými silami se nám podařilo potěšit a předvánočně naladit velké množství posluchačů a současně reprezentovat uměleckou práci katedry HV i Pedagogické fakulty.

Gratuluji sólistům, Terezii Elsnerové, Lauře Marii Smrkovské, Čeňku Svobodovi a Janu Morávkovi; instrumentálním sólistům, Ondřeji Palkovskému, Anetě Budzanowské, Václavu Kerberovi, Stanislavu Vojtíškovi, Janu Kalfusovi a Jáchymu Petro.

Gratulace patří i komornímu sboru pod vedením kolegyně Jany Veverkové za velice hezké vystoupení.

Děkuji za spolupráci tajemnicím sborů, Rosalii Hájkové, Anně Kašparové a Lence Špilínkové, a orchestru, Anežce Kantorové, za celosemestrální systematickou a pečlivou organizační práci a prosím je o rozeslání mé gratulace.

Rád vyjadřuji naše společné velké poděkování za podporu vedení PedF a za skvělou organizační spolupráci oddělení marketingu, především paní Sáře Maděrové.

Přeji všem pokojné adventní dny a těším se na další spolupráci!
Marek Valášek

30. ročník konference European Association for Music in Schools (EAS) v Lyonu

Ve dnech 22. – 27. 5. 2023 se čtyři zástupci KHV zúčastnili 30th EAS Conference a 9th ISME European Regional Conference, kterou hostila l´Université Lumière Lyon. Tématem letošního ročníku bylo “Liberty – Equity – Creativity. Innovating and Inventing Music in the Classroom”.

Na hlavní konferenci prezentovali své projekty PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (Creative interactions as a source of inspiration in the undergraduate training of music educators; a workshop A Creative Musical Meeting with Leoš Janáček, který vedla společně s kolegyní Mgr. Danielou Taylor, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně),

PhDr. Vít Novotný (Fostering Children’s Creativity and Artistic Freedom Through The Terezín Relay Project, na kterém spolupracoval s prof. Teryl L. Dobbs, Ph.D.),

Mgr. Kristýna Šrámková, DiS. se zúčastnila Doktorského studentského fóra, v rámci kterého prezentovala konferenční poster (Yoga as a Prevention and Solution of Health Problems of Piano Students).

Na Studentském fóru reprezentoval naši katedru Bc. Jakub Šelmeczi.

Reflexe jednotlivých účastníků vyjde v časopise Hudební výchova 3/2023.

Gratulace sboru Collegium paedagogicum

Milé zpěvačky, milí zpěváci,
upřímně vám gratuluji k vítězství v kategorii Akademických sborů na jubilejní 50. mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc a za skvělou reprezentaci umělecké práce katedry HV i PedF UK.

doc. Marek Valášek

Gratulace k úspěchu na IS v Nitře

Upřímně děkuji všem studentům a pedagogům KHV, kteří se zúčastnili Mezinárodní interpretační soutěže pedagogických fakult v Nitře 3. – 5. května 2023, za vzornou reprezentaci umělecké práce KHV a PedF UK a gratuluji k famózním úspěchům:

Smyčce I. kategorie:

1. cena Václav Pelouch (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová

3. cena Magdaléna Piskačová (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová 

Klavír I. kategorie:

1. cena Kateřina Sedlačíková – pedagog dr. Vít Gregor

2. cena + cena za interpretaci Anastázia Parukava – pedagog doc. Jana Palkovská

Zpěv I. kategorie:

1. cena Anna Černá – pedagog MgA. Iva Volavá

Zpěv II. kategorie:

1. cena Nicole Weishäuplová – pedagog MgA. Michael Havlíček

Gratulace patří i bravurním korepetitorům Viole Chvalové a Adamu Závodskému.

Jsme na vás hrdí!
doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

Workshop byzantské hudby

Umění interpretace a teorie byzantské hudby

přednášející: PhDr. Marios Christou, Ph.D., sobota 13. 5. 2023 od 10 – 16h, HAMU, učebna č. 2020

uchazeči z PedF UK mají 50% slevu

pozvánka zde

gratulace k Jarnímu koncertu

Upřímně gratuluji všem účinkujícím na Jarním koncertě Ženského komorního sboru a dívčího sboru 1. ročníku KHV PedF UK k obdivuhodnému vystoupení v úterý 2. 5. 2023 v Českém muzeu hudby.
Vynalézavě zvolenou dramaturgií jste předvedli posluchačům pestrou paletu interpretačně náročných skladeb českých autorů 20. století (Martinů, Suk, Trojan, Eben, Hradecký). Oceňuji akcentaci vokální kvality, přirozené frázování a citlivou práci s dynamikou. Koncert měl vysokou uměleckou i společenskou úroveň.
Sólové party ztvárnily sopranistky Anna Černá a Nicole Weishäuplová, barytonista Roman Janál a recitátor Oldřich Vlček.
Kromě zpěváků účinkovali i instrumentalisté – klavíristé Radek Schejbal, Barbora Lepšová, Zuzana Vojnovič, houslisté Václav Pelouch, Magdaléna Piskačová a Nikol Neubauerová, violista Ondřej Palkovský.
Veliké uznání a gratulaci vyjadřuji sbormistryni, paní Janě Veverkové, která odvedla obdivuhodnou uměleckou i organizační práci.
Děkuji všem za skvělou reprezentaci umělecké práce KHV a přeji mnoho dalších úspěchů!

doc. Marek Valášek

vedoucí KHV
V Praze 3. 5. 2023

V RUKOU K PROSBĚ SPJATÝCH

Přijměte srdečné pozvání na koncert studentů KHV PedF UK, který se koná ve čtvrtek 4. května 2023 v 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce (roh Karlova náměstí a ul. Vyšehradské na Praze 1). 

Zazní vokální a instrumentální duchovní skladby J. B. Foerstera, A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Říhovského, J. Křičky, P. Ebena, S. Bodorové ad. 

Účinkují: A. Brglez, A. Budzanowská, L. Dolejší, T. Elsnerová, S. Chaban, J. Chráska, I. Jankovcová, J. Juřičková, A. Kašparová, I. Kucheruk, L. Majerová, J. Lang, P. Pernica, E. Podskalská, S. Rohlíčková, L. Vitásková 

varhany: MgA. Linda Sítková, Ph.D. 

klavír: MgA. Jiřina Dvořáková Marešová, Ph.D.

Pozvánka zde

Poděkování za Jarní koncert

Milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,
upřímně vám gratuluji k vašemu vystoupení na Jarním koncertě v Týnském chrámu. Haydnovo oratorium Stvoření je velká výzva i pro profesionální ansámbly. Odvedli jste pořádný kus poctivé práce a ze spontánní reakce publika se dá usoudit, že výsledek byl velmi dobrý. Ještě jednou vám všem gratuluji!
Velmi děkuji týmu OKM za skvěle odvedenou organizační práci
a vedení fakulty za podporu tohoto koncertu, ale i dalších uměleckých aktivit KHV.
Panu děkanovi zvlášť děkuji za odborné a poutavé slovo při zahájení koncertu.

Fotografie z koncertu si můžete prohládnout zde.
Těším se na další spolupráci a přeji všem příjemné dny!
doc. Marek Valášek

workshop projektu Kreativní Interakce v HV

poslední workshop projektu Kreativní Interakce v HV se uskuteční na PedF UK v Celetné 13, Praha 1, a to 15. 4. 2023 v 12:00 – 14:00 s lektorkou Alenou Tichou. Letáček s bližšími informacemi o lektorce najdete zde.

Přihlašovací formulář najdete po rozkliknutí linku níže nebo na webu www.kreativnihudebka.cz, kde najdete rovněž další informace k projektu, nebo přes QR kód v letáku v příloze. Přihlašovací formulář je otevřen k registraci do 13.4. do 17 h nebo do naplnění kapacity workshopu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenReY0hmD5EbSFtWjmFPEVpFThnhThdW2yWbJxaJGt1lyVmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Scénický koncert Srdce a fontána

26. 3. 2023 v 17h v Sukově síni Rudolfina

Současný židovský autor Ofer Ben-Amots zpracovává báseň ukrajinského básníka Hayima Nahmana Bialika. Báseň vypráví metafyzický příběh o fungování světa na principu času.

Pozvánka zde

Odkaz na vstupenky zde 

7 písní jako sedmiramenný svícen menora, který hoří věčným světlem.
9 účinkujících jako devítiramenný svícen, symbol svátku Chanuka, Svátku světla.
Nikita Lýsková, Tereza Sobelová – soprán
Johana Juríková, Barbora Serišová – mezzosoprán
Barbora Pawlitová, Kateřina Dvorská – alt
Jakub Seriš – tenor
Vojtěch Kuchař – baryton
Martin Kučera – bas

Koncert se koná za finančního přispění PedF UK.