Tematické okruhy ke zkoušce z hudební psychologie

pro kurz pro Hudební psychologie a diagnostika ON2308101

1. Hudební psychologie jako hraniční vědní disciplína a její metodologické problémy.
2. Výzkumné metody v hudební psychologii.
3. Historický vývoj hudební psychologie v zahraničí (hlavní představitelé a díla).
4. Vývoj české hudební psychologie (hlavní představitelé a díla).
5. Hudební vlohy, schopnosti, dovednosti a návyky, hudební činnosti – vymezení pojmů.
6. Hudebnost (názory na hudebnost), hudební nadání, talent, genialita – vymezení pojmů.
7. Klasifikace hudebních schopností.
8. Diagnostika hudebnosti.
9. Nedostatečný rozvoj hudebnosti, amúzie.
10. Hudební ontogeneze – periodizace a charakteristika jednotlivých etap.
11. Hudební sluch.
12  Rytmické cítění.
13. Tonální cítění.­
14. Harmonické cítění.
15. Hudební paměť
16. Hudební představivost.
17. Hudební myšlení.
18. Hudebně tvořivé schopnosti.
19. Psychologie formování hudebních dovedností.
20. Psychologie hudebního vnímání.
21. Psychologie pěveckých činností.
22. Psychologie instrumentální hry.
23. Psychologie hudební tvořivosti.
24. Psychologie hudebního prožitku.
25. Motivace k hudebním činnostem.

 

Základní studijní literatura:

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2060-2. ISBN 978-80-246-2303-0 (online: pdf)

Další doporučená literatura:

Sedlák, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN, 1990.
Sedlák, F. Úvod do psychologie hudby. Praha, 1. díl 1981, 2. díl1986.
Sedlák, F. Hudební vývoj dítěte. Praha : Supraphon, 1974.
Sedlák, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha : Supraphon, 1989.
Poledňák, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon, 1984.
Holas, M. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : SPN, 1991.
Holas, M. Úvod do psychologie hudby. Praha : SPN, 1989.
Franěk, M. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2005.