Kopecká Věra, doc. MgA.

Věra Kopecká pochází z Moravy. Hudbě se věnovala od osmi let, nejdříve klavíru, později také houslím. Ve čtrnácti letech se účastnila 1. mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků „Metronom 66“ a získala čestné uznání. V té době také provedla Mozartův klavírní koncert Es dur s orchestrem.

Později studovala na konzervatoři v Brně u prof. Inessy Janíčkové a na AMU v Praze u prof. Ivana Moravce a Františka Raucha. Během studií se stala dvojnásobnou laureátkou Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních. Reprezentovala také na mezinárodních klavírních soutěžích F. Chopina ve Varšavě a Fr. Liszta v Budapešti. Účastnila se mistrovských kurzů v Budapešti a Italské Sieně (prof. Agosti). Koncertovala také s orchestrem FOK a západočeským orchestrem. AMU absolvovala v roce 1979 klavírním recitálem a 1. klavírním koncertem S. Rachmaninova za spolupráce filharmonie Teplice. V roce 1986 získala stipendium Britské rady na roční postgraduální studium na Královské hudební akademii v Manchesteru, které ukončila klavírním recitálem. Koncertovala také v Rusku a mnoha německých městech. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Realizovala první kompletní nahrávku klavírního díla J. B. Foerstera pro Český rozhlas. (Dokončení kompletu 2013)

http://www2.rozhlas.cz/archivy/index.php?query=&naz=&aut=foerster&int=Kopeck%E1&dat_od=&dat_do=&poc_na_str=99

Foerstrovu dílu se věnuje i teoreticky, roku 2006 obhájila habilitační práci na JAMU v Brně na téma “Klavírní dílo Josefa Bohuslava Foerstera z pohledu interpreta a pedagoga“. Publikovala stati o díle autora na webové konferenci a v v časopise Slovenská hudba 2012/3. Věnuje se interpretaci české soudobé hudby a pedagogické činnosti na ped. fakultě UK. Z repertoáru uvádíme: F. Chopin Sonata b moll i h moll, Barcarollle, Balada F dur, Scherzo h moll; Fr. Liszt Sonata h moll; S. Prokofjev 3. a 9. klavírní sonata; B. Bartók Suita op. 14, cyklus V přírodě; L. van Beethoven 32 variací c moll, několik klavírních sonát; M. P. Musorgskij Obrázky z výstavy. Klavírní koncerty s orchestrem Mozartův Es dur, K. W. 449, F. Chopin 2. klav. koncert, Fr. Liszt 2. klav. koncert, S. Rachmaninov 1. klav koncert. Česká soudobá hudba skladby P. Kopeckého např. 1. klavírní sonata, Bláznovy zápisky, Zátiší s Pierotem, aj.