Pokyny pro vyhotovení práce

Vzor pro strukturu a grafickou podobu práce – viz Opatření děkana č. 37/2017

Šablona pro bakalářskou práci – viz Šablona pro bakalářskou práci

Šablona pro diplomovou práci – viz Šablona pro diplomovou práci

Tištěná forma práce na základě individuální domluvy studenta s vedoucím práce a oponentem. Tento výtisk poté bude k dispozici u obhajoby bakalářské/diplomové práce. Pokud vedoucí práce nebo oponent tištěnou formu nebude požadovat, student přinese k obhajobě jeden samostatný výtisk práce (např. v kroužkové vazbě), který bude komisi SZZ k dispozici.