Státní bakalářská zkouška

Bakalářská státní zkouška (BSZ) oboru Hra na nástroj sestává ze dvou částí:

 • bakalářské koncertní vystoupení a jeho obhajoba
 • ústní zkouška z dějin nástroje a nástrojové literatury – přednáška v trvání cca 10 minut a následná diskuze v jednom ze zvolených okruhů:

a) klavír:

 1. Vývoj klávesových nástrojů, klavír
 2. Baroko, klasicismus – hudba pro strunné klávesové nástroje. (klavichord, cembalo) a klavír, významné osobnosti v této oblasti.
 3. Romantismus – klavírní literatura a významné osobnosti této epochy.
 4. 20. století v klavírní literatuře.
 5. Česká klavírní literatura.
 6. Klíčové momenty vývoje klavírní metodiky

b) housle:

 1. Vývoj strunných smyčcových nástrojů.
 2. Výrazné osobnosti v barokní a klasické houslové literatuře.
 3. Výrazné osobnosti v romantické houslové literatuře.
 4. 20. století v houslové literatuře.
 5. Česká houslová literatura.
 6. Klíčové momenty vývoje houslové metodiky.