Valášek Marek, doc. MgA., Mgr., Ph.D.

Doc. MgA., Mgr. Marek Valášek, Ph.D. (1969) vystudoval na hudební fakultě pražské AMU obor Dirigování a tamtéž v roce 2007 vykonal státní doktorskou zkoušku. Na Pedagogické fakultě UK absolvoval obor Hudební výchova – Sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor Regenschori. Habilitoval se v roce 2022 na JAMU v oboru hudební umění.

Ještě za studií se podílel na nastudování opery Hry o Marii Bohuslava Martinů s Městským divadlem v Ústí nad Labem, jejíž reprízu dirigoval i v Národním divadle v Praze. Spolupráce s ústeckým divadlem přešla v angažmá, ve kterém dirigoval opery Evžen Oněgin P. I. Čajkovského, Zahradnici z lásky W. A. Mozarta, Manon Lescaut J. Massneta a Čajkovského balet Louskáček. V sezónách 2002 – 2006 Valášek zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kde kromě sbormistrovských povinností dirigoval operu La Boheme R. Leoncavalla. Od podzimu 2015 se na sbormistrovskou pozici ve Státní opeře opět vrátil.

Koncertem s Pražskou komorní filharmonií na Mladém pódiu v Karlových Varech v roce 2002 získal 1. cenu v dirigentské soutěži tohoto festivalu. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 nastudoval a v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 se SOČR natočil Hanušovu I. symfonii a v listopadu 2009 ve světové premiéře provedl Hanušovo Requiem. V únoru 2006 hostoval v litevském Vilniusu a v květnu 2006 dirigoval závěrečný koncert mezinárodního studentského festivalu v japonském Kjótu. Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Hradec Králové, je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. Opakovaně předsedá maturitní komisi hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy a absolventské komisi na Konzervatoři Pardibuce. Je členem odborné rady NIPOS – ARTAMA pro středoškolský zpěv a pro komorní a symfonické orchestry.

Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně – instrumentálních děl. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním pět CD s duchovní hudbou: Mariánská hudba v Loretě, Hear my prayer, Cantico delle creature, Gaudete in Domino, Exaudi Domine, a jedno se sborovými úpravami lidových písní Hore dolinami. Pro obecně známý kladný vztah k hudbě 20. a 21. století je soubor pravidelně zván k premiérování kompozic katedrou skladby HAMU a společností Přítomnost. Pro ČRo pořídil nahrávky skladeb Statuae Kuksenses R. Rejška, Síla myšlenky E. Douši nebo Requiem in c E. Horáka. Na festivalu Mladé pódium 2004 soubor obdržel cenu Nadace B. Martinů a v roce 2007 se na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby umístil ve zlatém pásmu a získal hlavní cenu Petra Ebena. V roce 2009 byl hlavním organizátorem světové premiéry Requiem J. Hanuše. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve folklórní kategorii získal zvláštní cenu poroty za interpretaci soudobé skladby. Podnikl též řadu zahraničních turné (Německo, Itálie, Chorvatsko). Z mezinárodní soutěže Praga cantat 2016 si sbor přivezl pohár pro vítěze kategorie komorních smíšených sborů, zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby J. Nováka a cenu Nadace Bohuslava Martinů.

Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem dvou konzervatorních sborů. Na katedře HV PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení Sbormistrovství a od roku 2018 vedoucím katedry. Od roku 2013 je sbormistrem smíšeného sboru PedF UK Collegium paedagogicum, se kterým provedl všechna zásadní vokálně instrumentální díla od baroka po současnost (Bach, Handel, Haydn, Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Brahms, Dvořák, Smetana, Poulenc, Martinů, Hanuš, Orff, Duruflé, Rutter). V rámci Alliance 4EU+ sbor spolupracuje s Univerzitou Heidelberg a s Varšavskou univerzitou, dále s Humboldtovou univerzitou a Univerzitou Aberdeen. V roce 2019 se sbor Collegium paedagogicum stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže Akademická Banská Bystrica a v roce 2023 zvítězil v kategorii Akademických sborů na mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc.

V roce 2013 byla Marku Valáškovi Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.