Komorní ženský sbor PedF UK v Praze

Komorní ženský sbor Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy vznikl v r. 2008. Navázal na činnost komorního smíšeného sboru, který se v roce 2002 vyčlenil z fakultního sboru. Jeho členkami jsou většinou studentky hudební výchovy, nejčastěji v kombinaci se sbormistrovstvím, většinou s předchozími sólovými nebo sborovými zkušenostmi, které mají zájem o studium náročnějšího sborových skladeb. Repertoár sboru je koncipován tak, aby se budoucí učitelky hudební výchovy a sbormistryně prakticky seznámily s nejvýznamnějšími díly českého i světového repertoáru pro ženský sbor. Za dobu své existence uvedl sbor na koncertech např. Pergolesiho Stabat mater, Dvořákovy Moravské dvojzpěvy op. 32, Čtyři dueta, Otvírání studánek B. Martinů, Deset zpěvů pro ženský sbor J. Suka, Písně o vlaštovkách a dívkách P. Ebena, Slezské zpěvanky V. Trojana, Nářek opuštěné Ariadny V. Neumanna, skladby Z. Lukáše, A. Tučapského, L. Janáčka, J. Temla, J. Málka, J. Hanuše, J. Laburdy, P. Koronthályho aj.

Zkoušky se konají během semestru v úterý od 17.15-18.45 ve Velkém sále Pedagogické fakulty. V současné době má komorní ženský sbor 36 členek a do svých řad přijímá zpěvačky i z jiných studijních oborů a fakult.

 

Sbormistryně Jana Veverková je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni a Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 1990 působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty, kde vyučuje především intonaci, sborový zpěv a hlasovou výchovu. Během své více než dvacetileté sbormistrovské činnosti pracovala převážně s ženskými sbory (Canzona, Foersterovo komorní pěvecké sdružení), se kterými se mnohokrát umístila na předních místech domácích i zahraničních soutěží. V letech 2002-2014 byla sbormistryní fakultního smíšeného sboru.