Selčanová Zuzana, Mgr., Ph.D.

Studium:

2012 – 2016 (Ph.D.)                                    

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – Katedra hudební výchovy

Studijní obor: Hudební teorie a pedagogika

2000–2005 (Mgr.)

Prešovská univerzita, Fakulta humanitních a přírodních věd – Katedra hudební výchovy

Studijní obor: pedagogika a hudební výchova

Specializace: sociálně-patologické jevy, pedagogicko-psychologický poradce

1995–2001 (DiS.art.)

Konzervatórium v Košiciach

Studijní obor hra na klavír

 

Během studia vyučovala hru na klavír na ZUŠ Mikuláše Moyzesa Prešov, ZUŠ Sabinov a ZUŠ Praha 10 – Hostivař, kde nadále vyučuje (v rámci studijního zaměření Hra na klavír, Hudební dílny aj.) a působí jako vedoucí klavírního oddělení. Pracovala také jako pedagog hudebně teoretických předmětů na Střední pedagogické škole Futurum. Od roku 2012 pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje hru na klavír a předměty zajišťující praxi studentů v oboru Hudební výchova.

V rámci semestrální stáže studovala v USA na Duquesne Univerzity (Marry Pappert School of Music) a na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor klavír a hudební výchovu), kde získala řadu ocenění v interpretačních soutěžích.  Aktivně spolupracovala s Divadlem J. Záborského a Divadlem A. Duchoviče v Prešově, kde se podílela na hudebním nastudování mnoha titulů (K. Svoboda: Dracula, R. Mankovecký: Víchor v konároch Sasafrasu, A. Popovič: Perinbaba, F. Heré: Mam´zelle Nitouche nebo M. Bázlik: Verná nevera).

 

Činnost a funkce v rámci katedry HV:

 • odborný asistent
 • tajemník katedry
 • garant pedagogických praxí
 • garant přijímacího řízení
 • katedrový koordinátor v rámci institucionální akreditace
 • lektor celoživotního vzdělávání v programech orientovaných na plnění kvalifikačních požadavků nebo rozšíření odborné kvalifikace v oblasti hudební výchova

 

Oblasti profesního zájmu

 • didaktika hudební výchovy
 • pedagogická interpretace díla
 • vizualizace poslechu ve výuce
 • hudební divadlo a tvořivá dramatika
 • mezioborová spolupráce, projektové vyučování, integrativní hudební výchova

 

Publikační činnost (výběr):                                                  

 • SELČANOVÁ, Zuzana. Možnosti aplikace melodramu v hudebně výchovném procesu. In: Teorie a praxe hudební výchovy IV, Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016, s. 205–213. ISBN 978-80-7290-875-2.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Hudební výchova v praxi. Univerzita Karlova: Praha [online], 2019, [cit. 2019-08-24]. Dostupné z: <https://www.futurebooks.cz/#/cuni/pedf/>
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému. Harmonie, roč. 2019, č. 2. ISSN 1210-8081.
 • NEDĚLKA, Michal a SELČANOVÁ, Zuzana. Hudební gramotnost. In: Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Univerzita Karlova: Praha: Univerzita Karlova, 2018, s. 5–16. roč. II, č. 3. ISSN 2633-7882.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram. Harmonie [online]. 2015, (19. 11. 2015) [cit. 2019-08-24]. Dostupné z: <http://www.casopisharmonie.cz/recenze/zdeněk-fibich-a-cesky-koncertni-melodram.html>
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Mladý melodram. Harmonie [online], (1. 12. 2016) [cit. 2019-08-10]. Dostupné na <http://www.casopisharmonie.cz/komentare/mlady-melodram.html>
 • SELČANOVÁ, Zuzana. O 19. ročníku Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha a trojnásobném slavení. Harmonie [online], (5. 11. 2016) [cit. 2019-08-10]. Dostupné na <http://www.casopisharmonie.cz/komentare/o-19-rocniku-mezinarodniho-festivalu-koncertniho-melodramu-praha-a-trojnasobnem-slaveni.html>
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Melodram v české škole. Hudební výchova, roč. 2015, č. 2, s. 29–31. ISSN 1210-3683.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Melodram v české kultuře, In: Metamorfózy, transformácie a vektory posunu centra a periférie v priestoroch genia a kultúry, Prešov: PU v Prešove, 2015, s. 157–161, ISBN: 978-80-555-1467-3.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, Harmonie, 2015, roč. 23, č. 11. ISSN. 1210-8081.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramu. Inspirace pro nás všechny. Harmonie [online], (5. 12. 2015) [cit. 2019-08-10]. Dostupné z <https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/mezinarodni-soutez-zdenka-fibicha-v-interpretaci-melodramu-inspirace-pro-nas-vsechny.html>
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Nejen nové metody práce, ale i vhodný výběr not hraje roli!, In: Speciál pro ZUŠ, roč. 2015, č. 2, s. 5–6. ISSN 1214-8679.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Mezioborová spolupráce – výzva nejen pro klavíristy, Speciál pro ZUŠ, 2014/4, str. 9 – 10. ISSN 1214-8679.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, Hudební rozhledy, 2013, roč. 66, č. 9, s. 17–18. ISSN 0018-6996.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. 15 let koncertního melodramu. Harmonie, 2013, roč. 21, č. 1. ISSN. 1210-8081.
 • SELČANOVÁ, Zuzana. Melodráma ako návrat k hereckému remeslu. 15 rokov medzinárodného festivalu koncertnej melodramy. Javisko 2013, roč. 45, č. 1, s. 33-34. ISSN 0323-0883.

 

Vědecko-organizační činnost:

 

 • Teorie a praxe hudební výchovy IV – visegrádská doktorandská konference, 12. – 13. listopadu 2015, Organizátor: Katedra hudební výchova Pedagogické fakulty UK
 • Konference při příležitosti konání 15. roč. Mezinárodního festivalu koncertního melodramu, České muzeum hudby – Národní muzeum (2012)

 

 

Ediční činnost:

 • SELČANOVÁ, Zuzana, ŠOBÁŇOVÁ, Barbora, KAŠČÁKOVÁ, Lenka, STEVANOVIĆ, Ena, KODEJŠKA, Miloš (ed.) Teorie a praxe hudební výchovy IV. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016, 144 s. ISBN 978-80-7290-875-2.

 

Grantová činnost:

 • Zvyšování kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, spoluřešitel Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (registrační číslo projektu: 02.2.69/0.0/0.0/16_015/000236, příjemce projektu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
 • Analýza a úprava systému přijímacího řízení na PedF UK, spoluřešitel Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (registrační číslo projektu: 02.2.69/0.0/0.0/16_015/000236), příjemce projektu: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)