Komorní orchestr Collegium paedagogicum

  Smyčcový komorní orchestr Collegium paedagogicum vznikl v roce 1976. Členy orchestru jsou studenti Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Komorní orchestr má pestrý repertoár českých a světových skladatelů od baroka po současnost. Získal ocenění na různých soutěžích či festivalech, např. vítězství v rozhlasové soutěži Concerto Bohemia, a uskutečnil množství nahrávek. Soubor reprezentuje Pedagogickou fakultu nejen při samostatných vystoupeních, ale i ve spolupráci s dalšími uměleckými soubory nebo sólisty. Studenti tak mají skvělé příležitosti získávat bohaté zkušenosti při různých hudebních produkcích. Orchestr pravidelně vystupuje při slavnostních akcích fakulty i univerzity, často ve spolupráci se smíšeným sborem PedF UK, s nímž provedl například Dvořákovo Te Deum, Stabat Mater, Mendelssohnova Eliáše, Orffova Carmina burana, Poulencovo Stabat Mater, Bachovo Magnificat či Haydnovo Stvoření.

Umělečtí vedoucí:
doc. MgA. Marka Perglerová 1976 – 2016
Mgr. Jan Rada 2016 – 2019

MgA. Eva Šašinková 2019 – 2023
doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 2023 – dosud