Hra na housle

A. Obhajoba absolventského koncertu

B. Tematické okruhy

 1. Předchůdci dnešních smyčcových nástrojů. Housle, jejich vznik a konstrukce, vývoj smyčce.
   Intonace v houslové hře.
 1. Italské houslařské školy. Houslařství v Německu, Francii a ostatních evropských zemích.
  Tvoření tónu, vibrato v houslové hře.
 1. Vývoj houslařství v Čechách.
  Funkce levé ruky a paže.
 1. Houslová literatura období baroka a specifika její interpretace.
  Smyky, jejich rozdělení, praktická aplikace.
 1. Houslová literatura období klasicismu a specifika její interpretace.
  Světová metodická literatura.
 1. Houslová literatura období romantismu; housloví virtuózové této epochy.
  Česká metodická literatura.
 1. Houslová literatura období impresionismu a klasiků 20. století.
  Funkce pravé ruky a paže.
 1. Česká houslová literatura 18. a 19. století.
  Rytmická disciplína houslisty.
 1. Housle v tvorbě českých skladatelů 20. století.
  Prstoklad v houslové hře, specifické techniky – trylky, pizzicato, flažolety.
 1. Vývoj houslové sonáty.
  Základy metodického postupu v 1. a 2. ročníku výuky hry na housle na ZUŠ.
 1. Vývoj houslového koncertu.
  Základní předpoklady hry na housle, postoj, držení nástroje.
 1. Houslové školy v 19. a 20. století, jejich vrcholní představitelé a interpretační přínos.
  Hra stupnic, dvojhmatová a akordická hra, výměny poloh.