Hudebně pedagogická činnost

Katedra hudební výchovy vzdělává budoucí učitele hudby ve tříletém bakalářském a dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oborech Hudební výchova, Hra na nástroj a Sbormistrovství. Tyto programy jsou akreditovány i v anglickém jazyce pro studium zahraničních studentů. Katedra HV se též podílí na přípravě učitelů 1. stupně základních škol a mateřských škol, a to jak v prezenční tak v kombinované formě studia. Dále zajišťuje rigorózní řízení (PhDr.) a nabízí doktorské studium v programu Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.). Katedra spolupracuje s evropskými univerzitami (např. Irsko, Norsko, Polsko, Německo, Slovensko, Rusko) a zajišťuje studentskou i učitelskou mobilitu v rámci LLP Erasmus+.