Granty

TAČR

  • 2023-2025: Multiplatformní aplikace pro výuku a testování v hudební výchově. TQ01000014. SIGMA DC3

GAUK

  • Klavírní improvizace jako průprava pro komunikaci s hudebním dílem a pro komunikaci sociální. GAUK 289/2000. Hlavní řešitel: Michal Nedělka.
  • Klavírní improvizace v práci hudebního pedagoga na základě analýzy hudebního díla. GAUK 498/2004/A-PP/PedF. Hlavní řešitel: Michal Nedělka.
  • Sbormistrovské aktivity jako verifikace učitelského vzdělávání. 2006. Hlavní řešitel: Stanislav Pecháček.

FRVŠ

  • Výchovné a interpretační obzory světových klavírních škol.  M 993/1996. Hlavní řešitel: Michal Nedělka.
  • Modernizace předmětu Metodika hry na nástroj – klavír. 1808/2006. Hlavní řešitel: Libuše Tichá.
  • Hudební formy e-learningem. 782/2010. Hlavní řešitel: Michal Nedělka, spoluřešitel: Petra Bělohlávková
  • E-learningová podpora hudebněteoretických předmětů v rámci studia předškolní a primární pedagogiky. 879/2012. Hlavní řešitel: Petra Bělohlávková, spoluřešitel: Michal Nedělka