Gregor Vít, doc. PhDr. MgA, Ph.D.

doc. MgA. Vít Gregor, Ph.D.

Vzdělání:

Konzervatoř Brno, obor klavír, prof. I. Janíčková (1979)

Akademie múzických umění (HAMU), obor klavír, prof. Z. Jílek (MgA.- 1984)

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D., PhDr. – 2007)

Pedagogická praxe:

UK PedF, katedra hudební výchovy – odborný asistent od r. 1985 dosud, vedoucí oddělení umělecké výchovy

ZUŠ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, učitel od r. 1993 dosud

 

Vyučované předměty:

Hra na klavír, Nástrojová příprava, Komorní hra, Dějiny klavíru, Klavírní literatura, Interpretační seminář

Publikační činnost:

Černobílé tajemství interpretace, Praha 2012, ISBN 978-80-246-2141

Klavírní literatura – koncerty, Praha 2012, ISBN 978-80-7290-588-1

Jak studovat klavírní repertoár, Praha 2012, ISBN 978-80-7290-599-7

Koncertní činnost:

Sólový repertoár zaměřený hlavně na klasicismus, raný romantismus a hudbu 20. století, komorní hra (klavírní duo, housle a klavír, zpěv a klavír aj.), cca 600 vystoupení v ČR a zahraničí, nahrávky pro Český rozhlas