Studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019

Výběrové řízení na výukové pobyty v rámci programu Erasmus+

Výběrové řízení na výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020

se uskuteční 27. března v 8: 30 hodin v místnosti R 417.

Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020 probíhá od 16. 2. 2019 do 17. 3. 2019.

Seznam partnerských univerzit a nezbytné informace viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-170.html
Pro bližší informace kontaktujte Gabrielu Kubátovou (gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz)