Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 
doc. MgA., Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz 
marek.valasek@pedf.cuni.cz 
hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D..
Mgr. Marie Hons, Ph.D.
MgA. Jiřina Marešová, Ph.D.
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PhDr. Vít Novotný, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Mgr. Čeněk Svoboda, Ph.D. 

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
marie.dunovska@pedf.cuni.cz 
jirina.maresova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
milena.kmentova@pedf.cuni.cz
olga.kozankova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
novotny.vit@gmail.com
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz
cenda.free@post.cz

Interní doktorandi

Libor Nováček, Mgr.libornovacek@icloud.com1.roč.
Jan Pirner, PhDr. jan.pirner@seznam.cz1.roč.
Vojnovič Zuzana, Mgr.                   zuzka.siroka@gmail.com              2.roč.
Lukáš Filippi, Mgr.                          lukas.filippi@gmail.com                3.roč.
Boris Nykl , Mgr.                              borisnykl@gmail.com                   3.roč.
Roman Czepa, Mgr., DiS.              roman.czepa@seznam.cz5.roč.
Kateřina Halbychová, Mgr.          katerina.halbychova@seznam.cz     5.roč.
Kristýna Šrámková, Mgr.                 kris.sram@centrum.cz                  5.roč.