Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz
hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentova, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PaedDr. Jan Prchal
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jana Veverková

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
jirina.dvorakova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
milena.kmentova@pedf.cuni.cz
olga.kozankova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
jan.prchal@pedf.cuni.cz
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz
marek.valasek@pedf.cuni.cz
jana.veverkova@pedf.cuni.cz

Interní doktorandi

Zdeněk Havlíček Mgr., DiS.          havlicek.zde@gmail.com           1. roč.

Roman Czepa Bc., DiS.                 roman.czepa@seznam.cz           2.roč.

Kateřina Halbychová Mgr.           katerina.halbychova@seznam.cz 2.roč.

Kristýna Šrámková Mgr.,Dis.       kris.sram@centrum.cz                 2. roč

Jan Lukš MgA.                                luksj@atlas.cz                               2.roč.

Petr Bajer Mgr.                              bajerpetr@seznam.cz                 3.roč.

Lucie Fürstová Mgr.                      luciefurstova89@gmail.com     3.roč

Vít Novotný PhDr.                         novotny.vit@gmail.com             3.roč

Karolína Řepová Mgr.                   karolinarepova@icloud.com     3.roč

Eva Šašinková Mgr.                       info@evasasinkova.cz                 3.roč

Marie Dunovská Mgr.                   houslistkamarie@seznam.cz     4.roč

Lucie Hilscherová                          lucihila@email.cz                         4.roč

Petr Kubačák PhDr.                      petr.kubacak@pedf.cuni.cz       4.roč

Jan Steyer MgA.                             jan.steyer@email.cz                     4.roč

Marie Papežová MgA., DiS.         marie.erlebachova@hotmail.com 5.roč

Pavel Salák Mgr.                            pavel.salak@centrum.cz             5.roč

Petra Slavíková Mgr.                     petra.slavikova0@gmail.com    5.roč

Jan Tůma Mgr.                               jtuma.zlonice@gmail.com          5.roč