Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

milos.kodejska@pedf.cuni.cz

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz
hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
MgA. Jiřina Dvořáková, Ph.D.
PhDr. MgA. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentova, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PaedDr. Jan Prchal
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
MgA. Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jana Veverková

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
jirina.dvorakova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
milena.kmentova@pedf.cuni.cz
olga.kozankova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
jan.prchal@pedf.cuni.cz
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz
marek.valasek@pedf.cuni.cz
jana.veverkova@pedf.cuni.cz
DOKTORANDI  
1. ročník
Czepa Roman Bc., DiS. roman.czepa@seznam.cz
Halbychová Kateřina Mgr. katerina.halbychova@seznam.cz
Lukš Jan MgA. luksj@atlas.cz
Šrámková Kristýna Mgr., DiS. kris.sram@centrum.cz
Voborská Alice voborska.alice@seznam.cz
2.ročník
Bajer Petr Mgr. bajerpetr@seznam.cz
Fürstová Lucie Mgr. luciefurstova89@gmail.com
Králíčková Klára MgA. klarakralickova@gmail.com
Novotný Vít PhDr. novotny.vit@gmail.com
Řepová Karolína Mgr. karolinarepova@icloud.com
Šašinková Eva Mgr. info@evasasinkova.cz
3. ročník
Dunovská Marie Mgr. dunovska.m@email.cz
Hilscherová Lucie lucihila@email.cz
Kubačák Petr PhDr. petr.kubacak@pedf.cuni.cz
Přívratská Tereza Anna tereza.privratska@gmail.com
Steyer Jan MgA. jan.steyer@email.cz
4. ročník
Náměstek Vít Mgr. viteknam@centrum.cz
Erlebachová Marie MgA., DiS. marie.erlebachova@hotmail.com
Salák Pavel Mgr. pavel.salak@centrum.cz
Slavíková (Bobková) Petra Mgr. petra.slavikova@gmail.com
Tůma Jan Mgr. jtuma.zlonice@gmail.com
5. ročník
Ševčíková Iva Mgr. sevcikovaI@seznam.cz
Šobáňová Barbora Mgr. bsobanova@gmail.com