Interní zaměstnanci

profesoři:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček,Ph.D.


michal.nedelka@pedf.cuni.cz

stanislav.pechacek@pedf.cuni.cz

docenti:
doc. MgA. Jana Palkovská
doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D. 
doc. MgA., Mgr. Marek Valášek, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.

jana.palkovska@pedf.cuni.cz
libuse.ticha@pedf.cuni.cz 
marek.valasek@pedf.cuni.cz  hana.vanova@pedf.cuni.cz
odborní asistenti a lektoři:
PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D..
Mgr. Marie Hons, Ph.D.
MgA. Jiřina Marešová, Ph.D.
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Mgr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
PhDr. Olga Kozánková, Ph.D.
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D.
Mgr. PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.

petra.belohlavkova@pedf.cuni.cz
marie.dunovska@pedf.cuni.cz  jirina.maresova@pedf.cuni.cz
vit.gregor@pedf.cuni.cz
katerina.hurnikova@pedf.cuni.cz
jirina.jirickova@pedf.cuni.cz
milena.kmentova@pedf.cuni.cz
olga.kozankova@pedf.cuni.cz
gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz
magdalena.salakova@pedf.cuni.cz
zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
leona.striteska@pedf.cuni.cz

Interní doktorandi

Vojnovič Zuzana, Mgr.                    zuzka.siroka@gmail.com               1. roč.

Lukáš Filippi, Mgr.                           lukas.filippi@gmail.com                 2. roč.

Boris Nykl , Mgr.                               borisnykl@gmail.com                     2. roč.

Roman Czepa, Mgr., DiS.               roman.czepa@seznam.cz                4. roč.

Kateřina Halbychová, Mgr.           katerina.halbychova@seznam.cz  4. roč.

Kristýna Šrámková, Mgr.,Dis.       kris.sram@centrum.cz                     4. roč.

Petr Bajer, Mgr.                              bajerpetr@seznam.cz                        5. roč.

Lucie Fürstová, Mgr.                      luciefurstova89@gmail.com           5. roč.

Vít Novotný, PhDr.                         novotny.vit@gmail.com                    5. roč.

Karolína Řepová, Mgr.                   karolinarepova@icloud.com          5. roč.

Lucie Hilscherová, Mgr.                 lucihila@email.cz                              6. roč.