Pokyny pro zadání tématu

Katedra HV vypisuje témata bakalářských a diplomových prací pro následující studijní programy a obory:

 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hudební výchova;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hra na nástroj;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Sbormistrovství;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro mateřské školy;
 • studijní program Vychovatelství, obor Vychovatelství;
 • studijní program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hra na nástroj;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – sbormistrovství.

Studenti oboru Hudební výchova v kombinaci s jazykem volí téma z oboru Hudební výchova, nebo ze svého druhého studijního oboru.

Studenti oboru Hudební výchova v kombinaci s Hrou na nástroj nebo se Sbormistrovstvím mohou volit téma jak z oboru Hudební výchova, tak z oborů Hra na nástroj a Sbormistrovství.

Rozsah bakalářské práce je stanoven pro všechny obory na 40 stran, rozsah diplomové práce na 60 stran.

Obhajoba práce se koná v samostatném termínu a je hodnocena samostatnou známkou.

 • Vyhledejte (dle konzultačních hodin) příslušného pedagoga uvedeného pod daným návrhem oblasti bakalářského / diplomového úkolu a sdělte mu záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci pod jeho vedením.
 • Schválení přihlášených témat bude probíhat na nejbližší schůzi katedry HV, kde bude také stanoven oponent práce.
 • V případě, že student projeví záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci z jiné oblasti, než je uvedena v seznamu, obrátí se na některého z kmenových pracovníků katedry.
 • Bakalářskou / diplomovou práci si mohou zadat i studenti z nižších ročníků studia.
 • Bakalářskou či diplomovou práci je student povinen předložit vedoucímu práce k závěrečnému schválení nejpozději týden před odevzdáním.