Pokyny pro zadání tématu

Katedra HV vypisuje témata bakalářských a diplomových prací pro následující studijní programy a obory:

 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hudební výchova;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Hra na nástroj;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Sbormistrovství;
 • studijní program Specializace v pedagogice, obor Učitelství pro mateřské školy;
 • studijní program Vychovatelství, obor Vychovatelství;
 • studijní program Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hudební výchova;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – hra na nástroj;
 • studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – sbormistrovství.

Studenti volí téma ze studijního programu, který mají zvolený jako maior. Není možné zadávat téma ze studijního programu minor!

Rozsah bakalářské práce je stanoven pro všechny obory na 40 stran, rozsah diplomové práce na 60 stran.

Obhajoba práce se koná v samostatném termínu a je hodnocena samostatnou známkou.

 • Vyhledejte (dle konzultačních hodin) příslušného pedagoga uvedeného pod daným návrhem oblasti bakalářského / diplomového úkolu a sdělte mu záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci pod jeho vedením.
 • Schválení přihlášených témat bude probíhat na nejbližší schůzi katedry HV, kde bude také stanoven oponent práce.
 • V případě, že student projeví záměr vypracovat bakalářskou / diplomovou práci z jiné oblasti, než je uvedena v seznamu, obrátí se na některého z kmenových pracovníků katedry.
 • Bakalářskou / diplomovou práci si mohou zadat i studenti z nižších ročníků studia.
 • Bakalářskou či diplomovou práci je student povinen předložit vedoucímu práce k závěrečnému schválení nejpozději týden před odevzdáním.