Umělecké a didaktické kurzy

A) Workshopy podpořené z Fondu F – podzim 2022

Vokální akustika pro praxi (nejen) sborového zpěvu

Mgr. Martin Vodrážka, 13. 12. 2022 15.15-17h v Celetné 13, učebna 205/C1

B) Workshopy podpořené z Fondu F – podzim 2020

klavír

1) MgA. Martin Hršel, 5. 10. 2020, R408 – Problematika hry v klavírním duu, Klavírní  výuka v zahraničí

2) doc. Tomáš Víšek, Ph.D. – Komorní hra a korepetice, Klavírní soutěže – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

3) MgA. Jaroslava Vernerová, Ph.D. – Tvoření klavírního zvuku, Pedagogický přínos prof. Ivana Moravce – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

4) MgA. Petr Toperzer – Seminář klavírní interpretace a pedagogiky – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

housle

5) MgA. Eva Bublová – Metodika výuky houslové techniky malých dětí – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

sbormistrovství

6) Jan Staněk, Alikvótní zpěv – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

7) PhDr. Marios Christou, Ph.D. – Teorie a interpretace byzantské hudby – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

zpěv

8) MgA. Lucie Hilscherová – Interpretace čes. umělé písně 19. – 21. století – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

9) Mgr. Čeněk Svoboda, Ph.D. – Interpretace barokní árie – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

didaktika

10) Mgr. & Mgr. Ludmila Bajerová – Didaktický workshop StartUp Music – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

11) Mgr. Karolína Řepová – Didaktický workshop StartUp Music – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

12) Mgr., Ing. Libor Sládek – Didaktika HV na 2. a 3. stupni – termín bude aktualizován podle vládních nařízení

C) absolvování vybraného kurzu lze uznat k udělení zápočtu z předmětu Umělecké a didaktické kurzy.

1) Kurzy PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D. – kompletní informace i přihlášky naleznete zde

2) Hudebka na dotek – hudební dílny FOK