Hra na klavír – rámcové pokyny pro sestavování ISP


Individuální studijní plán
Pro jeho sestavení je důležitý profil celého bakalářského plánu. Ten zahrnuje všechny pro klavírní interpretační umění důležité styly, historická období a hudební formy a zároveň reflektuje technickou a uměleckou individualitu studenta, jeho osobností a hudebně interpretační vývoj.
Individuální studijní plán se sestavuje ve spolupráci studenta a vyučujícího zvlášť pro každý ročník. Individuální plány jsou součástí bakalářské práce.

1. ročník
Stupnice – akordy (velký rozklad) kombinovaně
Etudy  – individuálně volená obtížnost dle vstupního stupně technické vyspělosti
                od a/Cramer, Czerny op. 740 – min. 5 etud řešící individuální technické problémy
                do b/ 2 koncertní etudy (povinně 1 Chopin)
J. S. Bach: Preludium a fuga (Temperovaný klavír)
Klasicismus – celá sonáta menšího rozsahu a obtížnosti
Přednesová literatura
                romantismus – 1 či více skladeb, drobné formy
                20. století – 1 či více skladeb menšího rozsahu
ZS – klasifikovaný zápočet (přehrávka – cca 10 minut)
LS – zkouška (20-25 min. vystoupení)

2. ročník
Stupnice v terciích, sextách – D7
Etudy – 2 až 3 koncertní etudy, z toho jedna 20. století
J. S. Bach: Preludium a fuga (Temperovaný klavír) nebo jiná barokní skladba obdobného
                charakteru
D. Scarlatti: 2 sonáty
Klasicismus – 1 sonáta středního rozsahu nebo klasické variace
Přednesová literatura
                Impresionismus
                1 skladba většího rozsahu  – 19. nebo 20. století
LS – zkouška (25 – 30 min. vystoupení)

3. ročník
2 koncertní etudy
Barokní svita (Bach, Haendel)
Klasicismus – sonáta
Přednesové skladby dle individuálního plánu (pro jeho sestavení je důležitý profil celého bakalářského plánu)
Skladba českého autora
LS – bakalářské koncertní vystoupení (40 – 45 minut včetně interpretace komorní hudby).