Hra na housle – rámcové pokyny pro sestavování ISP

POŽADAVKY K ZÁPOČTU A ZKOUŠCE

1.ročník:

stupnice tří-  nebo čtyřoktávové, rozložené akordy; dvojhmatové  stupnice- tercie, sexty, oktávy
4 etudy (Kreutzer, Campagnoli, Rode, Dont, Paganini apod.)
J. S. Bach: 2 části ze Sonát a partit pro sólové housle
houslový koncert (baroko, klasicismus) přednesová skladba odlišného sloh. období
Součástí zkoušky je komorní hra

2. ročník:
4 etudy (z toho 1 Paganini)
J. S. Bach: 2 rozsáhlejší části ze Sonát a parit pro sólové housle houslový koncert (klasicismus, romantismus) přednesová skladba odlišného sloh. období
Součástí zkoušky je komorní hra

3. ročník:
bakalářská zkouška
2 etudy (z toho 1 Paganini)
J. S. Bach: Sonáta či partita pro sólové housle
přednesové skladby 4 slohových období (baroko, klasicismus, romantismus a dílo českého autora 20. století)

Povinnou součástí každé ZK, KZ i Z jsou vždy 2 etudy. Na konci 5. semestru se přehrávka nekoná.