Studentské pomocné síly

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY – akademický rok 2019/20

Jméno studenta Roč. Obor Schváleno telefon
Kateřina Dvorská 2. Bc. HV-NA klavírní spolupráce tel. 732455566
Petr Benda 2. Bc. HV-SB organizace orchestru
Markéta Tylšarová 3. Bc. HV-SB organizace komorního sboru
Magaléna Martínková 2. Bc. HV-SB organizace komorního sboru
Charlotte Streicherová 3. Bc. AJ-HV organizace smíšeného sboru
Rozálie Palovová 3. Bc. AJ-HV organizace smíšeného sboru
Šárka Trojanová 1. Bc. 1. st organizace ženského sboru
Laura Tomášková ČJ-HV organizace ženského sboru

 

Upozornění:

Stipendium nelze přiznat studentovi, který:
– má studium přerušeno,
– překročil standardní dobu studia navýšenou o 1 rok
– v době přiznání stipendia již není studentem.
Viz – překážky poskytnutí stipendia, čl. 8 Stip. řádu UK