Studentské pomocné síly

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY – akademický rok 2019/20

Kateřina Dvorská, 2. Bc. HV-NA, klavírní spolupráce, tel. 732455566

Charlotte Streicherová, 4. Bc. HV-SB, organizace smíšeného sboru

Mgr. Petr Bajer, 2. Ph.D., katalogizace hudebního fondu KHV

 

Upozornění:

Stipendium nelze přiznat studentovi, který:
– má studium přerušeno,
– překročil standardní dobu studia navýšenou o 1 rok
– v době přiznání stipendia již není studentem.
Viz – překážky poskytnutí stipendia, čl. 8 Stip. řádu UK