Palkovská Jana, doc. MgA.

Studium:

 • Gymnázium Praha 2, Korunní (dříve W. Piecka) – maturita 1971
 • Konzervatoř v Praze – maturita 1972
 • Hudební fakulta Akademie múzických umění, obor hudební umění – klavír  – MgA. 1978
 • Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy ve Výmaru (Německo), postgraduální studium komorní hry  – HAMU, stáž na Institutu Gněsiných, Moskva (Rusko)

Interpretační soutěž ministerstva kultury, obor komorní hra – I. cena, Cena Českého hudebního fondu za interpretaci soudobé české hudby

Habilitace v oboru Hudební teorie a pedagogika, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem  – 2000

Zaměstnání:

 • Koncertní klavírista – svobodné povolání v letech 1978–1982
 • LŠU Voršilská, Praha 1, ZUŠ Na Popelce, Praha 5 – externí spolupráce
 • Pedagogická fakulta České Budějovice (studijní obor Učitelství ZUŠ) – externí spolupráce
 • HAMU, klavírní doprovod – externí spolupráce
 • Konzervatoř Teplice 1982–1983 (hlavní obor klavír, komorní hra, klavírní spolupráce)
 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy od r. 1983 – nyní
  • 1987–1990 vedoucí oddělení nástrojové přípravy oboru Hudební výchova
  • 1990–1993, 2000–2007 vedoucí oddělení umělecké výchovy – obor Hra na nástroj
  • 2008 – 2018 člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UK
  • 2007 – 2018 vedoucí katedry

Garant magisterského a bakalářského studijního programu oboru Hra na nástroj (v českém i anglickém programu) 2000–2023

Výuka v magisterském a bakalářském studijním programu – hra na klavír, komorní hra, klavírní spolupráce, dějiny a literatura klavíru. Vedení diplomových a bakalářských kvalifikačních prací

Školitel v doktorském studijním programu Hudební teorie a pedagogika (obhájeno 6, vedení 4)

Konference, kongresy, sympózia – koncepční, obsahové a organizační zajištění, odborné příspěvky. Publikační činnost. Řešitel a spoluřešitel grantů a projektů, člen oborové rady Grantové agentury UK 2009 – 2017.

Člen redakční rady časopisu Hudební výchova

Organizace celostátních interpretačních soutěží pedagogických fakult (Praha 2002, 2008, 2017)

Koncertní činnost v ČR i v zahraničí – komorní hra, premiéry skladeb českých autorů, účast na prestižních festivalech a koncertních cyklech (komorní cyklus České filharmonie, Janáčkův máj, Dny soudobé tvorby), nahrávky pro rozhlas a televizi, rozsáhlý repertoár sólový i komorní

Odborná činnost v oblasti univerzitního hudebního vzdělávání a evropského klavírního interpretačního umění