Palkovská Jana, doc. MgA.

Studium:

 • Gymnázium Praha, Korunní – maturita 1971
 • Konzervatoř v Praze – maturita 1972
 • Hudební fakulta Akademie múzických umění – 1973-1978
 • Mezinárodní mistrovské interpretační kurzy Výmar (Německo), postgraduální studium komorní hry  – HAMU, stáž na Institutu Gněsiných, Moskva (Rusko)

Interpretační soutěž ministerstva kultury, obor komorní hra – I. cena

Cena Českého hudebního fondu za interpretaci soudobé české hudby

 

Zaměstnání:

 • Koncertní klavírista – svobodné povolání v letech 1978–1982
 • Pedagogická fakulta České Budějovice (studijní obor Učitelství ZUŠ) – externí spolupráce
 • Konzervatoř Teplice 1982–1983 (hlavní obor klavír, komorní hra)
 • UK, Pedagogická fakulta od r. 1983
 • 1987-1990 vedoucí oddělení nástrojové přípravy oboru Hudební výchova
 • 1990–1993, 2000–2007 vedoucí oddělení umělecké výchovy – obor Hra na nástroj
 • od r. 2007 vedoucí katedry hudební výchovy

Koncertní činnost v ČR i v zahraničí – komorní hra, premiéry skladeb českých autorů, účast na prestižních festivalech a koncertních cyklech (komorní cyklus České filharmonie, Janáčkův máj, Dny soudobé tvorby), nahrávky pro rozhlas a televizi, rozsáhlý repertoár sólový i komorní

Vystoupení na konferencích, vedení ESF při Kongresu EAS v Praze 2005, publikační činnost, řešitel a spoluřešitel grantů a projektů

Školitel v doktorském studijním programu Hudební teorie a pedagogika

Výuka v magisterském a bakalářském studijním programu – hra na klavír, komorní hra, klavírní spolupráce, dějiny a literatura klavíru

Výuka v anglickém studijním programu oborů Hra na nástroj a Hudební výchova

Garant magisterského a bakalářského studijního programu pro obor Hra na nástroj