Publikace

Monografie (výběr)

Vysokoškolské učebnice, texty a skripta (výběr)

 • HURNÍKOVÁ, Kateřina. Stručný průvodce dějinami evropské hudby. Praha : UK, PedF, 2007. ISBN 978-80-7290-333-7.
 • KODEJŠKA,Miloš. Integrativní hudební výchova dětí předškolního věku. Praha : PedF UK, 2002. ISBN:80-7290-080-3.
 • NEDĚLKA, Michal. Průvodce učitele praktickou harmonií. Praha : UK, PedF, 2004. ISBN 80- 7290-152-4.
 • PECHAČEK, Stanislav, VÁŇOVÁ, Hana a kol. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0365-9.
 • PECHÁČEK, Stanislav. Vokální intonace a sluchová výchova I. Praha : UK, PedF, 2006. ISBN 80-7290-261-X.
 • PECHÁČEK, Stanislav. Vokální intonace a sluchová výchova II. Praha : UK, PedF, 2006. ISBN 80-7290-263-6.
 • PECHÁČEK, Stanislav. Vokální intonace a sluchová výchova III. Praha : UK, PedF, 2006. ISBN 80-7290-264-4.
 • PECHÁČEK, Stanislav. Vokální intonace a sluchová výchova IV. Praha : UK, PedF, 2009.
 • ISBN 978-80-7290-390-0.
 • VÁŇOVÁ. Hana. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UK, PedF, 2004. ISBN 80-7290-155-9.
 • VÁŇOVÁ, Hana, SKOPAL, Jiří. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice. Praha : Karolinum 2007.