Hra na klavír

A. Obhajoba absolventského koncertu

B. Tematické okruhy

               

1. Klavichord
Skladby pro klávesové nástroje období baroka (J.S.Bach, G.F.Händel)
Zahraniční klavírní školy (Emmonts, Nikolajev, Thompson, Aaron, Grindea aj.)
2. Cembalo
Ruská klavírní tvorba 19. a 20. století
Základní principy moderní klavírní pedagogiky
3. Kladívkový klavír v 18. a 19. století
Klavírní tvorba vídeňských klasiků (Haydn, Mozart, Beethoven)
Rozvoj tvořivosti a hudebnosti v klavírním vyučování
4. Moderní klavír, významní výrobci klavírů současnosti
Klavírní tvorba období raného romantismu
Elementární klavírní vyučování
5. Interpretační zásady v barokní hudbě
Angličtí virginalisté, francouzští clavecinisté, D. Scarlatti
České klavírní školy pro začátečníky
6. Interpretační zásady v hudbě klasicismu
Česká klavírní tvorba období 18. a 19. století
Zásady efektivního cvičení
7. Interpretační zásady v hudbě romantismu
Klavírní koncerty, vývoj, vrcholná díla
S. Suzuki a jeho sluchová metoda
8. Interpretační zásady v hudbě impresionismu
Klavírní tvorba období impresionismu
Historie a současnost české klavírní pedagogiky
9. Interpretační zásady v hudbě 20. století
Klavírní tvorba ve 20. století ve střední a východní Evropě
Francouzské a německé školy pro klávesové nástroje 18. století
10. Zásady práce s komorními klavírními party
Česká klavírní tvorba období raného romantismu
Klavírní školy 1. poloviny 19. stol. a vliv významných klavíristů na vývoj pedagogiky
11. Zásady přípravy k veřejnému vystoupení
Klavírní tvorba období vrcholného romantismu
Psychofyziologické školy přelomu 19. a 20. století
12. Zásady práce s notovým zápisem různých slohových období
Klavírní tvorba 20. století v západní Evropě a zámoří
Významní klavírní pedagogové 20. století a současnosti