Veverková Jana, Mgr. et Mgr.

Mgr. Jana Veverková se narodila v Karlových Varech, kde v r. 1972 maturovala na gymnáziu. Vysokoškolská studia absolvovala na Pedagogické fakultě v Plzni (1976) a dále na Filozofické fakultě UK v Praze (1983), v obou případech obor čeština – hudební výchova. Po krátkém působení na základní škole vyučovala v letech 1977-1986 převážně hudební předměty na Střední pedagogické škole v Berouně, kde také vedla pěvecký sbor.

Ve stejné době spolupracovala jako dirigentka s dalšími sborovými tělesy, např. s ženským sborem Canzona, který pod jejím vedením dosáhl mnoha domácích i zahraničních úspěchů.

V letech 1986-1990 působila jako profesionální zpěvačka v Pěveckém sboru Československého rozhlasu v Praze, kde pod vedením Pavla Kühna získala cenné zkušenosti v práci sborového dirigenta

V letech 1990 – 2021 působila jako odborná asistentka na Pedagogické fakultě UK v Praze.

Ve studijních přemětech pro učitelství 1. stupně (hudební výchova, hra na nástroj, hlasová výchova, intonace, pedegogická praxe) využívala své bohaté pedagogické zkušenosti a stálý kontakt s hudební výchovou na 1. stupni základních škol, pro které připravovala a vedla hudební dílny ve studiu Rolnička (1998-2004).

V současné době se věnuje především vyučování intonace a sborového zpěvu, kde se snaží uplatnit zkušenosti ze své více než třicetileté sbormistrovské činnosti. Během tohoto období pracovala především s ženskými sbory (Canzona, Foerstrovo komorní pěvecké sdružení), se kterými se mnohokrát umístila na předních místech v domácích i zahraničních soutěžích. Získala i řadu zvláštních uznání, zejména v oblasti dramaturgie, hlasové výchovy a za dirigentský výkon. Od r. 2000 byla sbormistryní fakultního smíšeného sboru, jehož členy jsou převážně studenti sbormistrovství a hudebních oborů fakulty, a od roku 2008 je sbormistryní komorního ženského sboru.

V letech 2001 až 2011 zastávala na katedře HV funkci vedoucí oboru sbormistrovství.