Státní bakalářská zkouška

Státní bakalářská zkouška (SBZ) z oboru Sbormistrovství sestává ze dvou částí:

1) Bakalářského koncertního vystoupení a jeho obhajoby.

2) Ústní zkoušky z dějin sborového zpěvu a sborové literatury včetně poznávacího poslechového testu.

Ad 1) Bakalářské koncertní vystoupení  

 • Student koná bakalářské koncertní vystoupení v tom semestru, ve kterém skládá SBZ z oboru Sbormistrovství. Žádost o případný dřívější termín podá student s patřičným odůvodněním vedoucímu oboru Sbormistrovství. Délka programu je 15-20 minut, proto se předpokládá, že se na jednom koncertě  bude podílet více studentů.
 • Student zašle vedoucímu oboru Sbormistrovství nejpozději 6 týdnů před konáním koncertu údaje o místu, datu a hodině konání, názvech těles, jménech autorů, případně i elektronickou pozvánku/plakát. V záhlaví pozvánky musí být uvedeno, že jde o akci Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty a Katedry hudební výchovy. Vedoucí oddělení sbormistrovství zajistí zveřejnění pozvánky na webu katedry. Na schůzi KHV je stanoven oponent koncertu, který, stejně jako vedoucí, vypracuje písemný posudek a nejpozději 7 dnů před konáním SBZ jej elektronicky zašle studentovi. Student včas kontaktuje oponenta s dotazem, zda požaduje partitury uváděných skladeb.
 • Studenti vystoupí se sborem, který vedou, popř. se sborem jiného sbormistra za předpokladu, že program samostatně nacvičili.
 • Program musí zahrnovat skladby alespoň ze dvou různých slohových období, případně různých žánrů, minimálně jedna skladba v programu musí být a capella.
 • Hodnocení koncertu zahrnuje: dramaturgii, dirigentský výkon, výkon účinkujícího tělesa (intonace a rytmus, hlasová kultura a přednes), organizační zajištění koncertu (propagace, tištěný program) a jeho společenskou úroveň.
 • Bakalářské koncertní vystoupení je završeno obhajobou formou diskuse, která se koná v den SBZ. Hodnocení bakalářského koncertního vystoupení tvoří 50% výsledné známky SBZ.
 • Koncert může být realizován jinde než v Praze, a to zejména tehdy, má-li se stát prezentací výsledků práce studenta vzhledem k jeho následnému pedagogickému působení. V tom případě je potřeba myslet na praktické otázky přítomnosti pedagogů KHV na koncertě.

Ad 2) Ústní část zkoušky

 1. Hudba evropské renesance
 2. Vokální a vokálně–instrumentální tvorba období baroka
 3. Sborová tvorba českého nebo evropského klasicismu
 4. Sborová tvorba evropského romantismu
 5. Česká sborová tvorba romantická
 6. Česká sborová tvorba 1. poloviny 20. století
 7. Česká sborová tvorba 2. poloviny 20. století
 8. Světová sborová tvorba 20. století
 9. Sborová úprava lidové písně (české, moravské, slovenské i jiného národa)
 10. Sborová tvorba v oblasti tzv. populární hudby (spirituál, tradicionál, pop, jazz, muzikál aj.)

Poznámky:

 • Student si připraví z každého nabízeného okruhu přednášku v rozsahu cca 10 minut. Zaměření, které si v každém okruhu zvolí, záleží na jeho odborném zájmu. Po přednášce následuje diskuse na přednesené téma.
 • Při vlastní zkoušce si student vylosuje jeden z uvedených tématických okruhů.
 • Přednášce předchází poslechový test ze zadaných skladeb, příslušejících k tématickému okruhu, jejž si student vylosuje. Hudební ukázky se mohou stát východiskem k přednášce, nebo být do ní jinak zakomponovány.
 • Hodnocení ústní části zkoušky tvoří 50% výsledné známky BSZ.

Poslechové skladby k státní bakalářské zkoušce

ad 1) Hudba evropské renesance

 1. Harant: Missa quinis vocibus – části Kyrie, Gloria
 2. Palestrina: Missa Pappae Marcelli – části Kyrie, Gloria
 3. Lasso: Matona mia cara
 4. Victoria: Requiem – část Kyrie
 5. Gesualdo: Responsoria Sabbato sancto, č. 9 Sepulto Domino
 6. Gabrieli G.: Regina coeli – dvojsborové
 7. Campanus: Rorando coeli
 8. Marenzio: Amatemi ben mio
 9. Hassler: Cantate Domino
10. Arcadelt: Ave Maria

ad 2) Vokální a vokálně-instrumentální hudba období baroka

 1. Monteverdi: Vespro delle Beata Vergine – Ave Maris Stella
 2. Bach: dvojsborové moteto Singet dem Herren, BWV 225
 3. Händel: Alleluja z oratoria Mesiáš
 4. Vivaldi: Gloria in D – č. 1
 5. Zelenka: Velkopáteční responsorium Tenebrae factae sunt
 6. Tůma: Stabat Mater – části Stabat a Pro peccatis
 7. Černohorský: Laudetur Jesus Christus
 8. Charpentier: Te Deum – úvodní část
 9. Pergolesi: Stabat Mater – části Stabat, Amen
10. Purcell: Hear My Prayer, O Lord

ad 3) Sborová tvorba českého nebo evropského klasicismu

 1. Mozart: Requiem – Dies irae
 2. Mozart: Kouzelná flétna – mužský sbor O, Isis (2. jednání)
 3. Haydn: oratororium Stvoření (1. díl) – vstupní sbor
 4. Mysliveček: Notturno č. 1
 5. Beethoven: 9. symfonie, 4. věta s Ódou na radost
 6. Kopřiva: Salve Regina
 7. Brixi Šimon: Magnificat – úvodní sbor
 8. Vaňhal: Stabat Mater – část Stabat
 9. Rejcha: Te Deum – úvodní část
10. Ryba: Pastorela Spi, spi, neviňátko

ad 4) Sborová tvorba evropského romantismu

 1. Čajkovskij: Liturgie sv. Jana Zlatoústého – Otče náš
 2. Rachmaninov: Bděnije, 1. část – Priiditě, poklonim sja
 3. Mendelssohn: Laudate pueri
 4. Brahms: Německé requiem – část 2. Denn alles Fleisch
 5. Bruckner: Ave Maria, Locus iste
 6. Wagner: Svatební sbor z opery Lohengrin
 7. Verdi: Quattro pezzi sacri – Laudi alla Vergine Maria
 8. Verdi: Nabucco – sbor Va, pensiero
 9. Schubert: Messe in G (Kyrie, Gloria)
10. Schumann: Zigeunerleben

ad 5) Česká sborová tvorba romantická

 1. Smetana: Česká píseň
 2. Smetana: Píseň na moři
 3. Dvořák: Te Deum
 4. Dvořák: V přírodě – Napadly písně, Vyběhla bříza, Dnes do skoku
 5. Fibich: Melodram Vodník
 6. Foerster: 9 mužských sborů – Oráč, Velké, širé rodné lány, Polní cestou
 7. Křížkovský: Utonulá
 8. Suk: Tři zpěvy – Zavedený ovčák, Stasa čarodějnice
 9. Suk: 10 zpěvů pro ženský sbor – Žal, Divná voda, Pastýř a pastýřka
10. Novák V.: balady Ranoša, Zakletá dcera

ad 6) Česká sborová tvorba 1. poloviny 20. století

 1. Janáček: Glagolská mše – část Agneče božij
 2. Janáček: Maryčka Magdónova
 3. Martinů: Kytice – část Milá nad rodinu, Koleda (Adam a Eva)
 4. Martinů: Petrklíč
 5. Martinů: 5 českých madrigalů – Vzkázání po holubince, Čarování a pomluvy
 6. Krejčí: 4 madrigaly na slova K. H. Máchy – V širém poli, Ani labuť, ani luna
 7. Kabeláč: Neustupujte
 8. Vycpálek: Kantáta o posledních věcech člověka
 9.Bořkovec: Madrigaly o čase (Hudba, Vteřiny)
10.Křička: Slovácké dvojzpěvy (Zarosená, Okolo Hovoran)

ad 7) Česká sborová tvorba 2. poloviny 20. století

 1. Eben: Řecký slovník (Megalofrosyne, Algedon)
 2. Eben: Láska a smrt – Pod zeleným dubem, Bezpečnost
 3. Lukáš: Requiem – část Dies irae
 4. Lukáš: Pocta tvůrcům – část Picasso
 5. Hanuš: Magnificat
 6. Tučapský: In honorem vitae – Nunc est bibendum
 7. Slavický, K.: Psalmi – č. 3 Jubilate Deo
 8. Hurník, I.: Difugere nives
 9. Mácha: Hymnus
10. Novák, J.: Exercitia Mythologica – části Apollo, Minerva

ad 8) Světová sborová tvorba 20. století

 1. Fauré: Requiem, úvodní část
 2. Poulenc: Mše in G – část Sanctus
 3. Orff: Carmina burana, úvodní sbor
 4. Britten: Ceremony of Carols – Procession, Adam lay-i bounden
 5. Schönberg: Friede auf Erden, op.13
 6. Schnittke: Concerto for Mixed Choir – 1. část
 7. Debussy: Trois chansons – Dieu, qu’il la fait bon regarder
 8. Kodály: Veni, veni, Emanuel – Adventi ének
 9. Pärt: Magnificat
10. Tormis: Raua needmine (Curse upon Iron – Zaříkávání železa)

ad 9) Sborová úprava lidové písně

 1. Stecker: Koleda
 2. Jeremiáš: I. směs národních písní pro děti
 3. Halma: Mikulecká dědina
 4. Lukáš: Už ho vedou, Martina
 5. Raichl: Chodský den
 6. Trojan: České pastorely
 7. Mácha: Moravské lidové písně (Chodila po roli, Maryjánek, Šohajova mama)
 8. Eben: O vlaštovkách a dívkách (Svítání, Ta naša lavečka, Vlaštovička lítá)
 9. Málek: Královničky
10. Zámečník: Koledy evropských národů (Adeste, fideles, O Santissimo Natale, The First Nowell)

ad 10) Sborová tvorba v oblasti tzv. populární hudby (spirituál, tradicionál, pop, jazz, muzikál aj.)

 1. spirituál Babylons´s falling, Go down, Moses
 2. Gershwin: Porgy a Bess – Summertime
 3. Bernstein: Somewhere, Tonight
 4. Weber: Requiem – Pie Jesu
 5. Ježek, W+V: Šaty dělaj člověka, V domě straší duch
 6. Peterson: Hymn to Freedom
 7. Linha Singers
 8. 4tet
 9. Singers Unlimited: Silent Night
10. Banchierisingers: Masterpies

Poznámka: skladby 10. okruhu jsou pouze informativního charakteru, nejde ani tak o přesnou identifikaci jednotlivých skladeb, ale spíš o pojmenování charakteristických výrazových prvků a na jejich základě zařazení do jednotlivých žánrových okruhů.