Tichá Libuše, doc. MgA., Ph.D.

Studium:

 • Konzervatoř v Ostravě u prof. J. Marcola, absolutorium 1981
 • AMU Praha, Hudební fakulta u Prof. D. Baloghové, absolutorium 1988
 • AMU Praha, Hudební fakulta, doktorské studium u Prof. V. Tichého, obhajoba disertační práce a udělení titulu PhD. 2008
 • Mezinárodní mistrovské kursy u Prof. Ivana Moravce
 • Interpretační kursy u Prof. Evy Fischerové

Odborná a pedagogická praxe:

 • Od 1991 do 2010 Hudební škola hl. m. Prahy, obor hra na klavír
 • Od 1994 Gymnázium J. Nerudy v Praze – hudební zaměření, nyní Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy – obor hra na klavír
 • Od 1994 Pedagogická fakulta UK, odborná asistentka, od 2012 docentka, obor hra na klavír, didaktika a metodika hry na klavír

Soutěže:

Vítězství v celostátní soutěži konzervatoří
3. místo v celostátní soutěži MŠMT

Umělecká praxe:

 • Koncertní vystoupení v České republice, Německu, Rusku, Dánsku
 • Nahrávky v Českém rozhlase
 • Opakovaná účast v porotě celostátní interpretační soutěže mladých klavíristů v Karlových Varech, v porotě Celostátní interpretační soutěže pedagogických fakult ČR, v krajských kolech Soutěže MŠMT v oboru klavír, v porotě Klavírní soutěže Pražské konzervatoře
 • Lektorka klavírních kurzů Podpora talentu v Plzni
 • Lektorka klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat Mikulov
 • Lektorka Vinohradských klavírních seminářů
 • Lektorka seminářů ZUŠ Trhové Sviny

 Výber z publikační činnosti

Knižní publikace:

Slyšet a myslet u klavíru. Nakladatelství AMU, Praha 2009. ISBN 978-80-7331-151-3.  174 s.

Odborné stati a studie:

 • K aktuálním otázkám klavírního vyučování I. In: Hudební výchova 2020, č. 1 str. 13-16, ISSN: 1210-3683
 • K aktuálním otázkám klavírního vyučování II. In: Hudební výchova 2020, č. 2 str. 9-12, ISSN: 1210-3683
 • Mladí klavíristé v Karlových Varech. In: Hudební výchova 3/2019, str. 37-39 ISSN: 1210-3683
 • K otázkám klavírní interpretace a pedagogiky. In: Hudební výchova 2016, č. 3 str. 13-16 ISSN: 1210-3683
 • Evgeny Kissin na hudebním gymnáziu. In: Hudební výchova 2015, č. 4 str. 71 ISSN: 1210-3683
 • Klíčové momenty při přípravě na interpretační soutěž. In: Hudební výchova 2014, č. 2 str. 29-30 ISSN: 1210-3683
 • Teorie interpretace a její uplatnění ve výuce klavírní hry. In: Hudební výchova 2013, č.1, str. 5-7. ISSN 1210-3683
 • Nevšední pohled na otázky klavírní interpretace. In: Hudební výchova 2013, č.2, str. 38-39. ISSN 1210-3683
 • Mladí pianisté a interpretační soutěže. In: Nové poznatky z metodiky a pedagogiky klavírní hry. UJEP, Ústí nad Labem 2010.  ISBN 978-80-7414-239-0
 • Úloha interpretačních soutěží v klavírním vyučování. In: Talent 2010, 12. ročník číslo 9/10 str. 35- 37, ISSN 1212- 3676
 • Cvičení jako součást studia hry na klavír. In: Kontexty hudební pedagogiky III. Praha 2009 ISBN 978-80-7290-323-8
 • Disertační práce: Práce na rozvoji talentu interpreta – klavíristy. Akademie múzických umění, Praha 2008
 • K práci na klavírní technice In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III.  Ústí nad Labem 2008 ISBN: 978-80-7414-055-6  
 • Klavírní myšlení. In: Živá hudba XI. Praha 2008. ISBN 978-80-7331-120-9.
 • Otázky historicky poučené interpretace v kontextu počáteční fáze výuky klavírní hry. In: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga. Olomouc 2008 ISBN 978-80-903776-5-3
 • Hudební výkon jako interpretace notového textu. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha 2007 ISBN 978-80-7290-354-2.
 • Discovering and Uncovering Talent during Piano Classes. In: Everything depends on a good beginning J. A. Komenský. Sborník z mezinárodního hudebního kongresu EAS. Praha 2007. ISBN 80-7290-293-4
 • Technika v počátečním klavírním vyučování. In: Hudební výchova, Praha 3/2006. ISSN 1210-3683
 • Objevování a odkrývání hudebního talentu při výuce klavírní hry. In: Acta humanita 1/2007, Žilina 2007. ISSN 1336-5126
 • K diskusi o povaze a původu klavírního tónu. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. Ústí n. Labem 2006. ISBN 80-7044-748-6
 • K humanizující úloze výchovy hudebníka. In: Acta humanita 1/2005, Žilina 2005. ISSN 1336-5126
 • Rozvoj talentu interpreta – klavíristy. In: Acta humanita 1/2004. Žilina 2004. ISSN 1336-5126
 • Hrát (či hrát si) na klavír?  In: E-Pedagogium 2003, č.1 Univerzita Palackého Olomouc 2003. ISSN 1213-7758 
 • K tvořivému vyučování dětí předškolního a raně školního věku hře na klavír In: Hudební výchova, 10.ročník 2002 číslo 1. ISSN 1210-3683-RS 6268

Řešitelka grantů

 • Projekt Modernizace předmětu Metodika hry na nástroj-klavír. 2006. Dostupný z WWW: <https://frvs.vsb.cz/frvs/tiskoveZpravy.do>
 • E-book metodika elementární výuky hry na klavír 5-7letých dětí GAUK projekt č. 20218

Ceny studentů z celostátních a mezinárodních soutěží

 • Beethovenovy Teplice červen 2020, Semjen Yakimov 1. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, listopad 2019, Pham Thuy Quynh Anh čestné uznání
 • 42. ročník soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice listopad 2019, Pavol Praženica 1. cena Absolutní vítěz, Zvláštní cena za vynikající provedení povinné skladby, Filip Martinka 2. cena. Zvláštní cena za vynikající provedení povinné skladby. Zvláštní cena za vynikající pedagogickou přípravu soutěžících
 • Prague junior note, Praha červen 2019, Semen Yakimov 1. cena, Pham Thuy Quynh Anh 2. cena.
 • Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, duben 2019, Miroslava Honzová 1. cena.
 • Broumovská klávesa, Broumov duben 2019, Pavol Praženica 2. cena
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, prosinec 2018, Filip Martinka, Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2018
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, listopad 2018, Simon Yakimov 2. cena a Cena ředitele soutěže, za interpretaci skladby: J. Haydn – Sonáta F dur Hob. XVI/23
 • International piano Competition for Young Musicians Enschede, Holandsko, 20.-26. října 2018, Pavol Praženica 3. cena
 • Interpretační soutěž Karel Ditters z Diettersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, říjen 2018, Filip Martinka 1. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2018, Simon Yakimov 1. cena, Emma Hanzlová 2. cena, Pham Thuy Quynh Anh 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2018, Emma Hanzlová 3. cena
 • Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Hradec Králové, květen 2018, Barbora Lepšová 1. cena
 • Talents for Europe, Dolný Kubín, Slovensko, květen 2018, Pavol Praženica 1. cena, cena pro nejlepšího slovenského účastníka. Cena pro nejlepšího pedagoga
 • Beethovenovy Teplice, Teplice březen 2018, Simon Yakimov 1. cena
 • Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga, Praha leden 2018, Filip Martinka  laureát soutěže, 2. cena a cena EMCY
 • Interpretační soutěž Jeunesses Musicales, Ostrava leden 2018, Pavol Praženica, laureát soutěže
 • Konkurs o orchestr Pavol Praženica, Filip Martinka – vítězové konkurzu. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Jana Kučery. E. H. Grieg: Klavírní koncert a moll, S. Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2 c moll.  Praha, Dvořákova síň Rudolfina, únor 2018
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, listopad 2017, Pavol Praženica, Talent Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2017 a Cena Unicorn-Systems
 • Interpretační soutěž Karel Ditters z Diettersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, říjen 2017, Filip Martinka 1. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2017, Semen Yakimov 1. cena, Pham Thuy Quynh Anh 2. cena
 • Mladí pianisté na klavíru Steinway, Praha květen 2017, Simon Yakimov 1. cena
 • Peter Toperczer International Piano Competition Košice, duben 2017, Pavol Praženica 2. cena, Filip Martinka 5. cena
 • XXXIX. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice listopad 2016, Filip Martinka 1. cena v I. Kategorii, Ondřej Zavadil 1. cena  ve II. kategorii
 • Young Pianist of the North, Newcaste upon Tyne, Velká Británie, listopad 2016, Pavol Praženica 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, říjen 2016, Simon Yakimov 1. cena a Cena  za interpretaci Vídeňské sonatiny C dur  W.  A. Mozarta.
 • Pavol Praženica 1. cena a Cena za interpretaci Sonáty F dur KV 332 W .A. Mozarta. Filip Martinka 2. cena a Cena za stylovou interpretaci Toccaty F. Poulenca
 • Amadeus Brno, říjen 2016, Pham Thuy Quynh Anh 1. cena, Simon Yakimov 2. cena
 • Flame Piano competition, Francie, Paříž, červenec 2016, Pavol Praženica 2
 • Prague junior note, Praha červen 2016, Semen Yakimov 2. cena, Filip Martinka 2. cena
 • Concorso pianistico internationale Mozart, Itálie, Řím, květen 2016, Pavol Praženica 2. cena
 • Broumovská klávesa, Broumov květen 2016, Filip Martinka 1. cena + 1. cena studentské poroty
 • Pro Bohemia Ostrava duben 2016, Quynh Anh Pham Thuy 1. cena a titul laureáta
 • Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž Plzeň, březen 2016, Filip Martinka 2. cena, Pavol Praženica 3. cena
 • Beethovenovy Teplice, únor 2016, Semen Yakimov 1. cena, Quynh Anh Pham Thuy 2. cena
 • Konkurs o orchestr Pavol Praženica – Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Václava Blahunka: J. Haydn: Klavírní koncert D dur. Praha Rudolfinum, březen 2016
 • 3. Internationalen Béla Bartók Klavierwettbeverb Wien, Rakousko, listopad 2015, Pavol Praženica 3. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2015, Pavol Praženica 1.cena a Cena pro absolutního vítěze, Filip Martinka 2. cena, Semen Yakimov 2. cena
 • Konkurs o orchestr Ondřej Zavadil 1. místo. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Davida Švece: S. Prokofjev: Klavírní koncert č.3 a L. van Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello. Praha Rudolfinum, červen 2015
 • Mladí pianisté na klavíru Steinway, Praha květen 2015, Semen Yakimov 1.cena
 • Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015, Dolný Kubín květen 2015, Pavol Praženica 1. cena a Titul Laureáta – absolutní vítěz
 • Broumovská klávesa, Broumov květen 2015, Filip Martinka 2.cena + 1. cena studentské poroty
 • Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga 2015, Praha únor 2015, Ondřej Zavadil 2.cena a cena EMCY
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, listopad 2014, Filip Martinka 3. cena. Čestné uznání pedagožce za mimořádně úspěšnou přípravu žáka.
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, Praha listopad 2014, Ondřej Zavadil Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2014
 • Concerto Bohemia, Praha listopad 2014, Ondřej Zavadil laureát soutěže – sólista souboru Collegium Instrumentale
 • International piano Competition for Young Musicians Enschede, Holandsko, 20.-24. října 2014, Ondřej Zavadil Cena finalisty
 • Prague junior note, Praha červen 2014, Semen Yakimov, 1. cena, Filip Martinka 3.cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2014, Filip Martinka 2.cena
 • Ústřední kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve hře na klavír, Praha, květen 2014,  Filip Martinka, 1. cena a zvláštní cena poroty za Interpretaci skladeb B. Bartóka – Rumunské tance
 • Mezinárodní mozartovská soutěž Amadeus, Brno, únor 2014, Semen Yakimov, 3. cena
  XXXVII. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, Pardubice 22. – 24. listopadu 2013. Ondřej Zavadil, 1. cena
  Konkurs o orchestr, Ondřej Zavadil 1.místo. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Petra Altrichtra: Šostakovič Klavírní koncert č.2 , Praha, Rudolfinum, červen 2013
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2013, Ondřej Zavadil, 1.cena
 • Mladí pianisté na klavíru Seinway, Praha květen 2013, Semen Yakimov, 2. cena
 • Young Pianist of the North, Newcastle, Anglie, listopad 2012, Ondřej Zavadil, 3. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem listopad 2012, Ondřej Zavadil, 3. cena. Čestné uznání pedagožce za mimořádně úspěšnou přípravu žáka.
 • Prague junior note, Praha červen 2012, Ondřej Zavadil, 1. cena
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Západočeská univerzita Plzeň, květen 2012, Jan Lukš, 2. cena
 • The International Competition for Young Pianists in Memory of F. Liszt, Budapest, Maďarsko, 26. – 29. 11. 2011, Ondřej Zavadil 2. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2011, Ondřej Zavadil, 3. Cena, Aleksandra Jočič 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou 28 a 29. května 2011, Ondřej Zavadil 2. cena
 • Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa,  Broumov 6. – 8. 5. 2011 , Ondřej Zavadil 3. cena
 • Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia, Ostrava, 1.-3. 4. 2011, Ondřej Zavadil 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Mládí, Kamenice nad Lipou, červen 2010, Terezie Kovářová 1. cena
 • 1. Wiener Pianisten Wettbewerb, Vídeň, Rakousko, srpen 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Concorso Internazionale Giovani Talenti e Premio Rovere d´Oro, San Bartolomeo al Mare, Itálie, srpen 2009, Natalie Schwamová, 1. cena a absolutní vítěz
 • World Music Competition Ibla Grand Prize, Ibla, Itálie, červenec 2009, Natalie Schwamová „Most Distinguished“ a „Special Mention“. Zvláštní cena pro pedagoga.
 • International Music Competition Val Tidone, Itálie, červen 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Prague junior note červen 2009, Natalie Schwamová 1. cena a cena poroty
 • Mezinárodní mozartovská soutěž Amadeus 2009, Brno únor 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Ústřední kolo Národní soutěže základních uměleckých škol ČR ve hře na klavír, Praha duben 2008, Natalie Schwamová 1. cena
 • Karlovarská růžička duben 2008, Natalie Schvamová 1. cena
 • Karlovarská růžička duben 2008, Terezie Kovářová 1. cena
 • Prague junior note červen 2008, Natalie Schwamová 1cena
 • Prague junior note červen 2007, Natalie Schwamová 2. cena
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult Západočeská univerzita v Plzni květen 2006, Veronika Ptáčková cena za interpretaci skladeb B. Smetany
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult, Masarykova univerzita v Brně duben 2005, Veronika Ptáčková 1. cena a cena poroty za interpretaci skladeb Bohuslava Martinů
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult, Univerzita Hradec Králové květen 2004, Veronika Ptáčková 1. cena