Tichá Libuše, doc. MgA., Ph.D.

Studium:
Konzervatoř v Ostravě u prof. J. Marcola, absolutorium 1981
AMU Praha, Hudební fakulta u Prof. D. Baloghové, absolutorium 1988
AMU Praha, Hudební fakulta, doktorské studium u Prof. V. Tichého, obhajoba disertační práce a udělení titulu PhD. 2008
Mezinárodní mistrovské kursy u Prof. Ivana Moravce
Interpretační kursy u Prof. Evy Fischerové

 

Odborná a pedagogická praxe:
Od 1991 do 2010 Hudební škola hl. m. Prahy, obor hra na klavír
Od 1994 Gymnázium J. Nerudy v Praze – hudební zaměření, nyní Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy – obor hra na klavír
Od 1994 Pedagogická fakulta UK, obor hra na klavír, didaktika a metodika hry na klavír

Soutěže:
Vítězství v celostátní soutěži konzervatoří 1979
3. místo v celostátní soutěži MŠMT 1975

Umělecká praxe:
Koncertní vystoupení v České republice, Rusku, Německu, Dánsku
Nahrávky v Českém rozhlase
Opakovaná účast v porotě celostátní interpretační soutěže mladých klavíristů v Karlových Varech, v porotě Celostátní interpretační soutěže pedagogických fakult ČR,  v krajských kolech Soutěže MŠMT v oboru klavír, v porotě Klavírní soutěže Pražské konzervatoře
Lektorka klavírních kurzů Audaces fortuna iuvat Mikulov
Lektorka Vinohradských klavírních seminářů
Lektorka seminářů ZUŠ Trhové Sviny

Publikační činnost

Výběr publikační činnosti:

Knižní publikace:

Slyšet a myslet u klavíru. Nakladatelství AMU, Praha 2009. ISBN 978-80-7331-151-3.  174 s.

Odborné stati a studie:

 • K otázkám klavírní interpretace a pedagogiky. In: Hudební výchova 2016, č. 3 str. 13-16 ISSN: 1210-3683
 • Evgeny Kissin na hudebním gymnáziu. In: Hudební výchova 2015, č. 4 str. 71 ISSN: 1210-3683
 • Klíčové momenty při přípravě na interpretační soutěž. In: Hudební výchova 2014, č. 2  str. 29-30  ISSN: 1210-3683
 • Teorie interpretace a její uplatnění ve výuce klavírní hry. In: Hudební výchova 2013, č.1, str. 5-7. ISSN 1210-3683
 • Nevšední pohled na otázky klavírní interpretace. In: Hudební výchova 2013, č.2, str. 38-39. ISSN 1210-3683
 • Mladí pianisté a interpretační soutěže. In: Nové poznatky z metodiky a pedagogiky klavírní hry. UJEP, Ústí nad Labem 2010.  ISBN 978-80-7414-239-0
 • Úloha interpretačních soutěží v klavírním vyučování. In: Talent 2010, 12. ročník číslo 9/10 str. 35- 37 , ISSN 1212- 3676
 • Cvičení jako součást studia hry na klavír. In: Kontexty hudební pedagogiky III. Praha 2009 ISBN 978-80-7290-323-8
 • Disertační práce: Práce na rozvoji talentu interpreta- klavíristy. Akademie múzických umění, Praha 2008
 • K práci na klavírní technice In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe III.  Ústí nad Labem 2008 ISBN: 978-80-7414-055-6
 • Klavírní myšlení. In: Živá hudba XI. Praha 2008. ISBN 978-80-7331-120-9.
 • Otázky historicky poučené interpretace v kontextu počáteční fáze výuky klavírní hry. In: Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga. Olomouc 2008 ISBN 978-80-903776-5-3
 • Hudební výkon jako interpretace notového textu. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha 2007 ISBN 978-80-7290-354-2.
 • Discovering and Uncovering Talent during Piano Classes. In: Everything depends on a good beginning J. A. Komenský. Sborník z mezinárodního hudebního kongresu EAS. Praha 2007. ISBN 80-7290-293-4
 • Technika v počátečním klavírním vyučování. In: Hudební výchova, Praha 3/2006. ISSN 1210-3683
 • Objevování a odkrývání hudebního talentu při výuce klavírní hry. In: Acta humanita 1/2007, Žilina 2007. ISSN 1336-5126
 • K diskusi o povaze a původu klavírního tónu. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. Ústí n. Labem 2006. ISBN 80-7044-748-6
 • K humanizující úloze výchovy hudebníka. In: Acta humanita 1/2005, Žilina 2005. ISSN 1336-5126
 • Rozvoj talentu interpreta – klavíristy. In: Acta humanita 1/2004. Žilina 2004. ISSN 1336-5126
 • Hrát (či hrát si) na klavír?  In: E-Pedagogium 2003, č.1 Univerzita Palackého Olomouc 2003. ISSN 1213-7758
 • K tvořivému vyučování dětí předškolního a raně školního věku hře na klavír In: Hudební výchova, 10.ročník 2002 číslo 1. ISSN 1210-3683-RS 6268

Řešitelka grantu

Projekt Modernizace předmětu Metodika hry na nástroj-klavír. 2006. Dostupný z WWW: <https://frvs.vsb.cz/frvs/tiskoveZpravy.do>

Ceny studentů z celostátních a mezinárodních soutěží

 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, prosinec 2018, Filip Martinka, Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře  2018
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, listopad 2018, Simon Yakimov 2. cena a Cena ředitele soutěže, za interpretaci skladby: J. Haydn – Sonáta F dur Hob. XVI/23
 • International piano Competition for Young Musicians Enschede, Holandsko, 20.-26. října 2018, Pavol Praženica 3. cena
 • Interpretační soutěž Karel Ditters z Diettersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, říjen 2018, Filip Martinka 1. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2018, Simon Yakimov 1. cena, Emma Hanzlová 2. cena, Pham Thuy Quynh Anh 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2018, Emma Hanzlová 3. cena
 • Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Hradec Králové, květen 2018, Barbora Lepšová 1. cena
 • Talents for Europe, Dolný Kubín, Slovensko, květen 2018, Pavol Praženica 1. cena, cena pro nejlepšího slovenského účastníka. Cena pro nejlepšího pedagoga
 • Beethovenovy Teplice, Teplice březen 2018, Simon Yakimov 1. cena
 • Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga, Praha leden 2018, Filip Martinka  laureát soutěže, 2. cena a cena EMCY
 • Interpretační soutěž Jeunesses Musicales, Ostrava leden 2018, Pavol Praženica, laureát soutěže
 • Konkurs o orchestr Pavol Praženica, Filip Martinka – vítězové konkurzu. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Jana Kučery. E.H.Grieg: Klavírní koncert a moll, S. Rachmaninov: Klavírní koncert č. 2 c moll.  Praha, Dvořákova síň Rudolfina, únor 2018
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, listopad 2017, Pavol Praženica, Talent Mladého klavíru Pražské konzervatoře  2017 a Cena Unicorn-Systems
 • Interpretační soutěž Karel Ditters z Diettersdorfu a hudební klasicismus, Vidnava, říjen 2017, Filip Martinka 1. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2017, Semen Yakimov 1. cena, Pham Thuy Quynh Anh 2. cena
 • Mladí pianisté na klavíru Steinway, Praha květen 2017, Simon Yakimov 1. cena
 • Peter Toperczer International Piano Competition Košice, duben 2017, Pavol Praženica 2. cena, Filip Martinka 5. cena
 • XXXIX. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR, Pardubice listopad 2016, Filip Martinka 1. cena v I. Kategorii, Ondřej Zavadil 1. cena  ve II. kategorii
 • Young Pianist of the North, Newcaste upon Tyne, Velká Británie, listopad 2016, Pavol Praženica 2. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, říjen 2016, Simon Yakimov 1. cena a Cena  za interpretaci Vídeňské sonatiny C dur  W.  A. Mozarta. Pavol Praženica 1. cena a Cena za interpretaci Sonáty F dur KV 332 W .A. Mozarta. Filip Martinka 2. cena a Cena za stylovou interpretaci Toccaty F. Poulenca
 • Amadeus Brno, říjen 2016, Pham Thuy Quynh Anh 1. cena, Simon Yakimov 2. cena
 • Flame Piano competition, Francie, Paříž, červenec 2016, Pavol Praženica 2. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2016, Semen Yakimov 2. cena, Filip Martinka 2. cena
 • Concorso pianistico internationale Mozart, Itálie, Řím, květen 2016, Pavol Praženica 2. cena
 • Broumovská klávesa, Broumov květen 2016, Filip Martinka 1. cena + 1. cena studentské poroty
 • Pro Bohemia Ostrava duben 2016, Quynh Anh Pham Thuy 1. cena a titul laureáta
 • Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž Plzeň, březen 2016, Filip Martinka 2. cena, Pavol Praženica 3. cena
 • Beethovenovy Teplice, únor 2016, Semen Yakimov 1. cena, Quynh Anh Pham Thuy 2. cena
 • Konkurs o orchestr Pavol Praženica – Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Václava Blahunka: J. Haydn: Klavírní koncert D dur. Praha Rudolfinum, březen 2016
 • 3. Internationalen Béla Bartók Klavierwettbeverb Wien, Rakousko, listopad 2015, Pavol Praženica 3. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2015, Pavol Praženica 1.cena a Cena pro absolutního vítěze, Filip Martinka 2. cena, Semen Yakimov 2. cena
 • Konkurs o orchestr Ondřej Zavadil 1. místo. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Davida Švece: S. Prokofjev: Klavírní koncert č.3 a L.v. Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello. Praha Rudolfinum, červen 2015
 • Mladí pianisté na klavíru Steinway, Praha květen 2015, Semen Yakimov 1.cena
 • Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015, Dolný Kubín květen 2015, Pavol Praženica 1. cena a Titul Laureáta – absolutní vítěz
 • Broumovská klávesa, Broumov květen 2015, Filip Martinka 2.cena + 1. cena studentské poroty
 • Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga 2015, Praha únor 2015, Ondřej Zavadil 2.cena a cena EMCY
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem, listopad 2014, Filip Martinka 3. cena. Čestné uznání pedagožce za mimořádně úspěšnou přípravu žáka.
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, Praha listopad 2014, Ondřej Zavadil Laureát Mladého klavíru Pražské konzervatoře 2014
 • Concerto Bohemia, Praha listopad 2014, Ondřej Zavadil laureát soutěže – sólista souboru Collegium Instrumentale
 • International piano Competition for Young Musicians Enschede, Holandsko, 20.-24. října 2014, Ondřej Zavadil Cena finalisty
 • Prague junior note, Praha červen 2014, Semen Yakimov, 1. cena, Filip Martinka 3.cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2014, Filip Martinka 2.cena
 • Ústřední kolo Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve hře na klavír, Praha, květen 2014,  Filip Martinka, 1. cena a zvláštní cena poroty za Interpretaci skladeb B. Bartóka – Rumunské tance
 • Mezinárodní mozartovská soutěž Amadeus, Brno, únor 2014, Semen Yakimov, 3. cena
 • XXXVII. Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky, Pardubice 22. – 24. listopadu 2013. Ondřej Zavadil, 1. cena
 • Konkurs o orchestr, Ondřej Zavadil 1.místo. Koncert se Symfonickým orchestrem FOK pod taktovkou Petra Altrichtra: Šostakovič Klavírní koncert č.2 , Praha, Rudolfinum, červen 2013
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2013, Ondřej Zavadil, 1.cena
 • Mladí pianisté na klavíru Seinway, Praha květen 2013, Semen Yakimov, 2. cena
 • Young Pianist of the North, Newcastle, Anglie, listopad 2012, Ondřej Zavadil, 3. cena
 • Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem listopad 2012, Ondřej Zavadil, 3. cena. Čestné uznání pedagožce za mimořádně úspěšnou přípravu žáka.
 • Prague junior note, Praha červen 2012, Ondřej Zavadil, 1. cena
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, Západočeská univerzita Plzeň, květen 2012, Jan Lukš, 2. cena
 • The International Competition for Young Pianists in Memory of F. Liszt, Budapest, Maďarsko, 26. – 29. 11. 2011, Ondřej Zavadil 2. cena
 • Prague junior note, Praha červen 2011, Ondřej Zavadil, 3. Cena, Aleksandra Jočič 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou 28 a 29. května 2011, Ondřej Zavadil 2. cena
 • Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa,  Broumov 6. – 8. 5. 2011 , Ondřej Zavadil 3. cena
 • Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia, Ostrava, 1.-3. 4. 2011, Ondřej Zavadil 3. cena
 • Mezinárodní Novákova klavírní soutěž Mládí, Kamenice nad Lipou, červen 2010, Terezie Kovářová 1. cena
 • 3. Wiener Pianisten Wettbewerb, Vídeň, Rakousko, srpen 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Concorso Internazionale Giovani Talenti e Premio Rovere d´Oro, San Bartolomeo al Mare, Itálie, srpen 2009, Natalie Schwamová, 1. cena a absolutní vítěz
 • World Music Competition Ibla Grand Prize, Ibla, Itálie, červenec 2009, Natalie Schwamová „Most Distinguished“ a „Special Mention“. Zvláštní cena pro pedagoga.
 • International Music Competition Val Tidone, Itálie, červen 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Prague junior note červen 2009, Natalie Schwamová 1. cena a cena poroty
 • Mezinárodní mozartovská soutěž Amadeus 2009, Brno únor 2009, Natalie Schwamová 1. cena
 • Ústřední kolo Národní soutěže základních uměleckých škol ČR ve hře na klavír, Praha duben 2008, Natalie Schwamová 1. cena
 • Karlovarská růžička duben 2008, Natalie Schvamová 1. cena
 • Karlovarská růžička duben 2008, Terezie Kovářová 1. cena
 • Prague junior note červen 2008, Natalie Schwamová 1cena
 • Prague junior note červen 2007, Natalie Schwamová 2. cena
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult Západočeská univerzita v Plzni květen 2006, Veronika Ptáčková cena za interpretaci skladeb B. Smetany
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult, Masarykova univerzita v Brně duben 2005, Veronika Ptáčková 1. cena a cena poroty za interpretaci skladeb Bohuslava Martinů
 • Celostátní interpretační soutěž pedagogických fakult, Univerzita Hradec Králové květen 2004, Veronika Ptáčková 1. cena