Hurníková Kateřina, PhDr., Ph.D.

Kateřina Hurníková po maturitě na Střední pedagogické škole absolvovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor hudební výchova – český jazyk (1990). Na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě MU v Brně vystudovala hru na zobcovou flétnu v rámci oboru teorie a provozovací praxe staré hudby (2003). Ve hře na tento nátroj se zdokonalovala i jako účastník interpretačních kurzů pod vedením našich i zahraničních lektorů (P. Zejfarta, R. Bakkera, P. Holtslaga, T. van Baarsela). V roce 2008 ukončila doktorandské studium hudební teorie a pedagogiky na Pedagogické fakultě UK obhajobou disertační práce na téma Výuka hry na zobcovou flétnu – od metodických problémů k rozvíjení tvořivosti.

Vyučovala češtinu a hudební výchovu na Střední pedagogické škole a Gymnáziu v Praze 6, působila i jako pedagog na ZUŠ v Praze 9 a v Praze 8, kde učila hru na zobcovou flétnu a hudební nauku. Od roku 2001 působí na Pedagogické fakultě UK, kde vyučuje v oborech učitelství pro 1. stupeň (hudebněvýchovný seminář, hra na zobcovou flétnu, dějiny hudby), učitelství pro mateřské školy (hra na Orffovy hudební nástroje, hudebně poslechový seminář) i učitelství VVP pro ZŠ a pro SŠ (dějiny české hudby, nauka o hudebních nástrojích, hra na altovou zobcovou flétnu).

Vedle pedagogické práce se věnuje i interpretační činnosti. Jako flétnistka se specializuje především na hudbu barokní a soudobou. Spolupracuje s komorním souborem Harmonia delectabilis (CD v roce 2006). Působila v porotě Interpetační soutěže pedagogických fakult (Praha 2008).