Perglerová Marka, doc. MgA.

nar. 7.3.1948

Odborné vzdělání:

Státní konzervatoř Praha 1963-1969, obor hra na housle

Hudební fakulta AMU Praha 1969-1973, obor hra na housle

Habilitace: AMU Praha 1988, obor hra na housle

Od roku 1974 působí na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuje hru na housle, improvizaci, komorní hru, vede orchestrální praxi a interpretační semináře. Za významnou aktivitu považuje vedení studentského komorního orchestru COLLEGIUM PAEDAGOGICUM, se kterým reprezentuje fakultu doma i v zahraničí. S tímto orchestrem vystupuje také jako sólistka. O vysoké úrovni souboru svědčí rozhlasové a televizní nahrávky. Dále se intenzivně věnuje přípravě nejlepších studentů na celostátní soutěže, taktéž se skvělými výsledky. Působí také jako lektorka na mimopražských setkáních a festivalech amatérských komorních souborů.