Saláková Magdalena, PhDr., Ph.D.

absolvovala studium hudební vědy na FF UK ÚHV v roce 2007, kde o rok později po obhájení rigorózní práce získala titul PhDr. V doktorském studiu pokračovala od roku 2009 na Katedře hudební výchovy PedF UK a získala titul Ph.D. Vyučuje zde předměty Dějiny hudby, History of Music, Etnická hudba a etnomuzikologie a Hudebně-výchovný seminář. Vedle těchto odborných oblastí se dále hlouběji zabývá organologií a natáčením video-přednášek o hudebních nástrojích pro Virtuální univerzitu Třetího věku. Své zkušenosti ze studia a pobytů v zahraničí uplatňuje nejen při výuce etnomuzikologie, ale i v práci pro neziskové organizace, zvláště v lektorování programů se zaměřením na multikulturní výchovu.

 

Vzdělání

 

 • 2009–2013 – Univerzita Karlova v Praze, PedF, KHV studium doktorského programu Ph.D., disertační práce MUSICA POETICA LATINA aneb Poválečná vokální tvorba českých autorů na světské latinské texty se zaměřením na dílo Jana Nováka
 • 2001–2007 – Univerzita Karlova v Praze, FF, Ústav hudební vědy, diplomová a rigorózní práce: Mbira – hudební tradice zimbabwského etnika Shona
 • 2006–2007 – Freie Universität Berlin (Německo), výměnný program Erasmus / Socrates, obor studia: Hudební věda, Etnomuzikologie, Africká studia
 • 2005–2006 –University of Pretoria (Jihoafrická republika), stipendijní pobyt Českého hudebního fondu a Fondu mobility UK, obor studia: Etnomuzikologie, Africká studia, Dějiny hudby
 • 2000–2002 – Karlova univerzita v Praze, PedF, Katedra hudební výchovy, obor studia: Hudební výchova, Sbormistrovství

Odborná zkušenost

 • 2008–dodnes – Karlova univerzita v Praze, PedF, výuka v rámci prezenčního studia Mgr. a Bc. programů
 • 2011–dodnes – Centrum Narovinu, lektorka programů Afrika nevšedníma očima
 • 2004–dodnes – Národní divadlo, Praha, externí spolupráce s Operou ND a Činohrou ND
 • 2007–2009 – Arcidiecézní charita Praha, Rozvojové středisko, koordinátorka projektů v Zambii a DR Kongo + koordinátorka grantu EU Rozvojové vzdělávání na školách
 • 2005 – Lifebridge Zambia, Kafue Estates, Zambia, výuka AJ na ZŠ, dobrovolnický pobyt u charitativní organizace
 • 1998–2004 – Škola sborového zpěvu, Praha, výuka předmětu Sborový zpěv

 

Umělecké aktivity

 • 2006–dodnes –Piccolo coro & Piccola orchestra, členka komorního sboru
 • 2006–dodnes – Koncertní činnost: zpěv, lamelofon mbira, hudební luk umqungu
 • 2004–dodnes – Sbormistrovská činnost: Schola při bazilice sv. Markéty v Břevnově
 • 2006–2007 – Nsango Malamu, afro-česká vokálně-bubenická skupina
 • 1987–2002 – dětské sbory

 

Ocenění

 • Certificate of Outstanding Achievement v programu „African Instrumental Music“ (2005)
 • Zvláštní ocenění ve Studentské vědecké soutěži / obor muzikologie (2005)
 • Zvláštní cena F. X. Šaldy v soutěži FF UK pro střední školy, obor: literární kritika (1997)