Saláková Magdalena, PhDr., Ph.D.

PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D., absolvovala studium hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V doktorském studiu pokračovala na Katedře hudební výchovy PedF UK, kde v současné době působí jako odborný asistent. Vyučuje zde předměty Dějiny hudby, History of Music, Etnická hudba a etnomuzikologie a Evropské kulturní dědictví – Hudba. Od roku 2016 je rovněž pedagogem Pražské konzervatoře, kde vyučuje Intonaci a sluchovou analýzu a Nauku o hudebních nástrojích. Vedle zmiňovaných odborných oblastí se dále hlouběji zabývá organologií, natáčením video-přednášek o hudebních nástrojích pro Virtuální univerzitu Třetího věku a lektorováním seminářů a prakticky zaměřených workshopů pro Národní institut pro další vzdělávání. Již přes patnáct let vede dětský pěvecký sbor při bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově. Své zkušenosti ze studia, stáží či sborových pěveckých turné v zahraničí (Jihoafrická republika – University of Pretoria, Zambie, Německo – Freie Universitaet, Japonsko, Kolumbie, Izrael ad.) uplatňuje nejen při výuce etnomuzikologie, ale i v práci pro neziskové organizace, zvláště v lektorování programů se zaměřením na multikulturní výchovu.

  • 2013: disertační práce MUSICA POETICA LATINA aneb Poválečná vokální tvorba českých autorů na světské latinské texty se zaměřením na dílo Jana Nováka (Univerzita Karlova v Praze, PedF, Katedra hudební výchovy)
  • 2006/2008: diplomová a rigorózní práce: Mbira – hudební tradice zimbabwského etnika Shona (Univerzita Karlova v Praze, FF, Ústav hudební vědy)

 

Předchozí odborná zkušenost

  • 2011–2015: Centrum Narovinu, lektorka programů Afrika nevšedníma očima
  • 2004–2019: Národní divadlo, Praha, externí spolupráce s Operou ND a Činohrou ND
  • 2007–2009 :Arcidiecézní charita Praha, Rozvojové středisko, koordinátorka projektů v Zambii a DR Kongo + koordinátorka grantu EU Rozvojové vzdělávání na školách
  • 2005: Lifebridge Zambia, Kafue Estates, Zambia, výuka AJ na ZŠ, dobrovolnický pobyt u charitativní organizace
  • 1998–2004: Škola sborového zpěvu, Praha, výuka předmětu Sborový zpěv