Přehrávky a veřejná vystoupení

Přehrávky a veřejná pěvecká vystoupení ve studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ

“Dobíhající” akreditace – předměty Hudebněvýchovný seminář I-II

Přehrávky pro 2. semestru – viz odkaz ke stažení

Povinné písně pro přehrávky po 2. semestru – viz strana č. 1strana č. 2strana č. 3strana č. 4

“Nová” akreditace – předměty Hudební výchova I-III

Přehrávky pro 3. semestru – viz odkaz ke stažení

Povinné písně pro přehrávky po 3. semestru – viz strana č. 1strana č. 2strana č. 3strana č. 4

Specializace HV

Přehrávky a veřejná vystoupení – specializace Hudební výchova – viz ke stažení