Kontakty

Katedra hudební výchovy
Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1

  telefon                    e-mail
vedoucí katedry +420 221 900 164 marek.valasek@pedf.cuni.cz
zástupce vedoucího +420 221 900 164 leona.striteska@pedf.cuni.cz
tajemník katedry +420 221 900 433 milena.sejvlova@pedf.cuni.cz
tajemník katedry +420 221 900 433 zuzana.selcanova@pedf.cuni.cz
kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami

Erasmus koordinátor

+420 221 900 164

jana.palkovska@pedf.cuni.cz

gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz

pracovna KHV +420 221 900 284