Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení PedF UK i katedry HV děkuji členům smíšeného pěveckého sboru Collegium paedagogicum za umělecké vystoupení na slavnostním zasedání UK při příležitosti 674. výročí jejího založení. Na nejvyšší společenské úrovni jste důstojně reprezentovali uměleckou práci naší katedry.

Více info zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. vedoucí KHV

Erasmus – výběrové řízení

Výběrové řízení na výukové pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2022/2023 se uskuteční 28. března ve 13 hodin v místnosti R 417. 

Přihlašování ke studijním pobytům Erasmus+ v akademickém roce 2022/2023 končí 25. 3. 2022.

Seznam partnerských univerzit a nezbytné informace viz https://pedf.cuni.cz/PEDF-170.html

Pro bližší informace kontaktujte dr. Gabrielu Kubátovou (gabriela.kubatova@pedf.cuni.cz)

EuDaMuS – Den HV – 15. 3.

Den hudební výchovy zaštítilo MŠMT, a od nynějšího roku se bude pravidelně opakovat. Věříme, že tato akce, k níž se váží diskuse o důležitosti a postavení hudební výchovy v Evropě a o smyslu hudby v životech dětí, mládeže i dospělých jako takovém, postupně najde širokou podporu a ukotvení mezi českými kulturními událostmi, které oslovují širokou vrstvu naší populace. Jedním z cílů iniciativy, která vychází z evropského společenství hudebních pedagogů, je mimo jiné upozornit politiky jednotlivých zemí na důležitost přítomnosti hudby a potažmo umění v přípravě na život našich dětí. Organizace Evropského dne hudební výchovy v ČR se ujala Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s doc. Markem Sedláčkem z KHV PdF Masarykovy Univerzity v Brně.

Více info zde

Z SHV ČR Jiřina Jiřičková

Plakát & informace

Benefiční koncert pro Ukrajinu

pořádají studenti KHV PedF UK ve spolupráci se studenty HAMU. Získané finanční prostředky budou předány organizaci Člověk v tísni.

účinkující: Kateřina Sedlačíková, Nina Leovać, Miroslava Honzová, Pavol Praženica, Simon Yakimov, Kateřina Dvorská, Milena Kharaneka, Monika Radinová, Veronika Holcová a další. Zazní převážně klavírní díla J. S. Bacha, F. Chopina, B. Smetany, M. Kabeláče, A. Pärta.

Poděkování za vánoční koncert v Karolinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,

velice děkuji všem, kdo jste se jakkoli podíleli na vánočním koncertu PedF v Karolinu.
Komornímu sboru, dívčímu sboru 1. ročníku, orchestru a smíšenému sboru Collegium paedagogicum děkuji za noblesní hudební vystoupení a gratuluji k moc hezkému výkonu.
Zvlášť gratuluji všem sólistkám z řad studentů, máte můj velký obdiv.
Velmi děkuji kolegyním Mgr. Janě Veverkové a MgA. Evě Šašinkové za velikou spolupráci při přípravě a zajištění koncertu.

Mé velké poděkování patří vedení fakulty za podporu konání koncertu v této nelehké a nestabilní době a týmu organizačního oddělení, především Bc. Michaele Zelkové a Mgr. Tomáši Bederkovi.

Podle pozitivních reakcí se nám podařilo hudbou potěšit a povzbudit mnoho lidí.

Těším se na další spolupráci!

dr. Marek Valášek

vedoucí KHV

Poděkování za reprezentaci KHV

Milé zpěvačky, milé instrumentalistky, milí zpěváci, milí instrumentalisté,

velice vám děkuji za vzornou reprezentaci katedry HV i Pedagogické fakulty UK při oficiálních oslavách výročí 17. listopadu.

Komorní ženský sbor pod vedením Mgr. Jany Veverkové vystoupil 16. 11. s náročným programem na slavnostním koncertě Festa academica na Žofíně a Collegium paedagogicum, smíšený sbor a orchestr, 17. 11. na slavnostním shromáždění UK ve Velké aule Karolina. Foto a video úvodního ceremoniálu zde.

Velmi oceňuji vaši muzikální a ušlechtilou interpretaci, ale i zodpovědnost, se kterou jste k vystoupením přistoupili, ukázněné a noblesní vystupování.

Děkuji MgA. Evě Šašinkové za pečlivou přípravu orchestrálního repertoáru.

Přeji všem mnoho zdraví a sil a těším se na další spolupráci!

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí katedry HV

18. 11. 2021

Pokyny k zápisu do zimního semestru akademického roku 2021/2022

najdete zde. Doplňující pokyny jsou uvedeny pouze u těch předmětů, u kterých je při zápisu nějaké specifikum. Ostatní předměty si zapisujete podle plánu svého studijního programu.

Milé studentky, milí studenti,

vítám vás v novém akademickém roce a přeji vám mnoho úspěchu a odvahy na další etapě cesty per aspera ad astra.

Srdečně vás zvu na setkání všech studentů oborů s HV v úterý 12. 10. 2021 od 17h do C1.

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí katedry HV

Poděkování za benefiční koncert pro jižní Moravu

Děkuji všem účinkujícím i organizátorům Benefičního koncertu pro jižní Moravu, který se uskutečnil 1. 7. 2021 v budově PedF UK v Celetné ulici. Iniciátorce akce, Kateřině Dvorské, obor HV-Ná, se povedlo ve velmi krátkém čase získat k tomuto krásnému projevu solidarity interprety z řad současných i bývalých studentů KHV PedF a jejich přátele. 

Ve spolupráci s organizací Terap.io se podařilo vybraných 8.500 Kč zdvojnásobit a na pomoc pro Integrovanou střední školu Hodonín zasaženou tornádem odeslat finální částku 17.000 Kč.

Jsme na vás hrdí!

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

Od 4. 1. 2021

Vážení kolegové, milí studenti, přeji vám radostný a přínosný rok!

Rozhodnutím vlády ČR a následně rektora UK a děkana PedF přechází od 4. 1. 2021 výuka opět plně na distanční formu. Toto rozhodnutí se týká i individuálních konzultací. Rovněž není možno cvičit na hudební nástroje v učebnách KHV.

Všechny žádám o důsledné dodržování těchto nařízení a zároveň o vstřícnou spolupráci při vzájemné komunikaci.

Přeji nám mnoho zdraví a naděje v lepší časy, a i nadále mnoho sil statečně žít aktuální okamžik!

Srdečně

Marek Valášek, vedoucí KHV

Od 25. 11. 2020

V souvislosti s uvolňováním hygienických opatření a rozhodnutím děkana PedF je od 25. 11. 2020 možno na základě platného potvrzení cvičit v učebnách KHV na hudební nástroje při dodržení všech stanovených podmínek.

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí KHV

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení kolegové, milí studenti,

rozhodnutím vlády ČR a následně rektora UK přechází od 14. 10. 2020 výuka na PedF UK plně na distanční formu. Toto rozhodnutí se týká i individuálních konzultací. Rovněž není možno cvičit na hudební nástroje v učebnách KHV.

Plné znění a aktualizace jsou na webu PedF.

Všechny žádám o důsledné dodržování těchto nařízení a zároveň o vstřícnou spolupráci při vzájemné komunikaci. Věřím, že se nám společnými silami podaří překonat toto nestandardní období bez snížení kvality studia, protože na té nám všem opravdu záleží.

Přeji nám mnoho zdraví a naděje v lepší časy, ale i mnoho sil statečně žít aktuální okamžik!

Srdečně

Marek Valášek, vedoucí KHV

International Competition of Choral Art 2020 Slovakia

Žilina Voce Magna 20. – 21. listopadu 2020

Zdravím Vás milí priatelia, kolegovia dirigenti.
Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na dirigentskú súťaž v Banskej Bystrici, kde sa nám tento rok podarilo získať pomerne atraktívne finančné ceny. Poprosím vás o propagáciu medzi študentami – budem rád, keď si prídu zasúťažiť, keďže si myslím, že podobné aktivity sú v našich končinách veľmi ojedinelé.
Ďakujem a prajem pekný deň!
prof. Štefan Sedlický ArtD.
umelcký riaditeľ festivalu a súťaže Voce magna
garant medzinárodnej dirigentskej súťaže Stretnutie nad zborovou partitúrou
Více info zde

Vážení kolegové, milí studenti,

přeji vám radostné a pokojné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých a do nového roku mnoho zdraví, sil a moudrosti. Ať je rok 2020 pro vás rokem přínosným a úspěšným!

Marek Valášek, vedoucí KHV