EuDaMuS – Den HV – 15. 3.

Den hudební výchovy zaštítilo MŠMT, a od nynějšího roku se bude pravidelně opakovat. Věříme, že tato akce, k níž se váží diskuse o důležitosti a postavení hudební výchovy v Evropě a o smyslu hudby v životech dětí, mládeže i dospělých jako takovém, postupně najde širokou podporu a ukotvení mezi českými kulturními událostmi, které oslovují širokou vrstvu naší populace. Jedním z cílů iniciativy, která vychází z evropského společenství hudebních pedagogů, je mimo jiné upozornit politiky jednotlivých zemí na důležitost přítomnosti hudby a potažmo umění v přípravě na život našich dětí. Organizace Evropského dne hudební výchovy v ČR se ujala Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s doc. Markem Sedláčkem z KHV PdF Masarykovy Univerzity v Brně.

Více info zde

Z SHV ČR Jiřina Jiřičková

Plakát & informace