Poděkování za benefiční koncert pro Ukrajinu 12. 3. 2022

Jménem vedení PedF UK a katedry HV děkuji všem účinkujícím z PedF UK, HAMU a DAMU za umělecké vystoupení na benefičním koncertě 12. 3. 2022.

Vybraných 20.000 Kč bylo odesláno organizaci Člověk v tísni.

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí katedry HV