Úspěch studentů KHV na Interpretační soutěži pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí

Upřímně gratuluji všem soutěžícím a korepetitorům i všem jejich pedagogům ke skvělému umístění v Interpretační soutěži Pedagogickcýh fakult ČR s mezinároení účastí, která se konala 9. a 10. 5. 2024 v Olomouci, a děkuji za vynikající reprezentaci umělecké práce katedry HV i Pedagogické fakulty UK. Výsledková listina našich studentů zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vedoucí KHV

Jarní koncert Komorního ženského sboru PedF

pod vedením sbormistryně Jany Veverkové se koná 7. 5. 2024 v 19:30 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2/4, Malá Strana, Praha 1.

zazní díla J. Myslivečka, B. Smetany, A. Dvořáka, V. Nováka, J. Suka, L. Janáčka, B. Martinů, M. Raichla, F. Píchy

Pozvánka zde

Gratulace k vánočnímu koncertu PedF UK 7. 12. v Karolinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé muzikantky, milí muzikanti, 

velice vám děkuji za spolupráci na Adventním koncertě PedF UK v Karolinu a upřímně vám gratuluji! Společnými silami se nám podařilo potěšit a předvánočně naladit velké množství posluchačů a současně reprezentovat uměleckou práci katedry HV i Pedagogické fakulty.

Gratuluji sólistům, Terezii Elsnerové, Lauře Marii Smrkovské, Čeňku Svobodovi a Janu Morávkovi; instrumentálním sólistům, Ondřeji Palkovskému, Anetě Budzanowské, Václavu Kerberovi, Stanislavu Vojtíškovi, Janu Kalfusovi a Jáchymu Petro.

Gratulace patří i komornímu sboru pod vedením kolegyně Jany Veverkové za velice hezké vystoupení.

Děkuji za spolupráci tajemnicím sborů, Rosalii Hájkové, Anně Kašparové a Lence Špilínkové, a orchestru, Anežce Kantorové, za celosemestrální systematickou a pečlivou organizační práci a prosím je o rozeslání mé gratulace.

Rád vyjadřuji naše společné velké poděkování za podporu vedení PedF a za skvělou organizační spolupráci oddělení marketingu, především paní Sáře Maděrové.

Přeji všem pokojné adventní dny a těším se na další spolupráci!
Marek Valášek

30. ročník konference European Association for Music in Schools (EAS) v Lyonu

Ve dnech 22. – 27. 5. 2023 se čtyři zástupci KHV zúčastnili 30th EAS Conference a 9th ISME European Regional Conference, kterou hostila l´Université Lumière Lyon. Tématem letošního ročníku bylo “Liberty – Equity – Creativity. Innovating and Inventing Music in the Classroom”.

Na hlavní konferenci prezentovali své projekty PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (Creative interactions as a source of inspiration in the undergraduate training of music educators; a workshop A Creative Musical Meeting with Leoš Janáček, který vedla společně s kolegyní Mgr. Danielou Taylor, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně),

PhDr. Vít Novotný (Fostering Children’s Creativity and Artistic Freedom Through The Terezín Relay Project, na kterém spolupracoval s prof. Teryl L. Dobbs, Ph.D.),

Mgr. Kristýna Šrámková, DiS. se zúčastnila Doktorského studentského fóra, v rámci kterého prezentovala konferenční poster (Yoga as a Prevention and Solution of Health Problems of Piano Students).

Na Studentském fóru reprezentoval naši katedru Bc. Jakub Šelmeczi.

Reflexe jednotlivých účastníků vyjde v časopise Hudební výchova 3/2023.

Gratulace sboru Collegium paedagogicum

Milé zpěvačky, milí zpěváci,
upřímně vám gratuluji k vítězství v kategorii Akademických sborů na jubilejní 50. mezinárodní soutěži Svátky písní Olomouc a za skvělou reprezentaci umělecké práce katedry HV i PedF UK.

doc. Marek Valášek

Gratulace k úspěchu na IS v Nitře

Upřímně děkuji všem studentům a pedagogům KHV, kteří se zúčastnili Mezinárodní interpretační soutěže pedagogických fakult v Nitře 3. – 5. května 2023, za vzornou reprezentaci umělecké práce KHV a PedF UK a gratuluji k famózním úspěchům:

Smyčce I. kategorie:

1. cena Václav Pelouch (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová

3. cena Magdaléna Piskačová (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová 

Klavír I. kategorie:

1. cena Kateřina Sedlačíková – pedagog dr. Vít Gregor

2. cena + cena za interpretaci Anastázia Parukava – pedagog doc. Jana Palkovská

Zpěv I. kategorie:

1. cena Anna Černá – pedagog MgA. Iva Volavá

Zpěv II. kategorie:

1. cena Nicole Weishäuplová – pedagog MgA. Michael Havlíček

Gratulace patří i bravurním korepetitorům Viole Chvalové a Adamu Závodskému.

Jsme na vás hrdí!
doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

Workshop byzantské hudby

Umění interpretace a teorie byzantské hudby

přednášející: PhDr. Marios Christou, Ph.D., sobota 13. 5. 2023 od 10 – 16h, HAMU, učebna č. 2020

uchazeči z PedF UK mají 50% slevu

pozvánka zde

gratulace k Jarnímu koncertu

Upřímně gratuluji všem účinkujícím na Jarním koncertě Ženského komorního sboru a dívčího sboru 1. ročníku KHV PedF UK k obdivuhodnému vystoupení v úterý 2. 5. 2023 v Českém muzeu hudby.
Vynalézavě zvolenou dramaturgií jste předvedli posluchačům pestrou paletu interpretačně náročných skladeb českých autorů 20. století (Martinů, Suk, Trojan, Eben, Hradecký). Oceňuji akcentaci vokální kvality, přirozené frázování a citlivou práci s dynamikou. Koncert měl vysokou uměleckou i společenskou úroveň.
Sólové party ztvárnily sopranistky Anna Černá a Nicole Weishäuplová, barytonista Roman Janál a recitátor Oldřich Vlček.
Kromě zpěváků účinkovali i instrumentalisté – klavíristé Radek Schejbal, Barbora Lepšová, Zuzana Vojnovič, houslisté Václav Pelouch, Magdaléna Piskačová a Nikol Neubauerová, violista Ondřej Palkovský.
Veliké uznání a gratulaci vyjadřuji sbormistryni, paní Janě Veverkové, která odvedla obdivuhodnou uměleckou i organizační práci.
Děkuji všem za skvělou reprezentaci umělecké práce KHV a přeji mnoho dalších úspěchů!

doc. Marek Valášek

vedoucí KHV
V Praze 3. 5. 2023

V RUKOU K PROSBĚ SPJATÝCH

Přijměte srdečné pozvání na koncert studentů KHV PedF UK, který se koná ve čtvrtek 4. května 2023 v 18:30 v kostele sv. Jana Nepomuckého na Skalce (roh Karlova náměstí a ul. Vyšehradské na Praze 1). 

Zazní vokální a instrumentální duchovní skladby J. B. Foerstera, A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Říhovského, J. Křičky, P. Ebena, S. Bodorové ad. 

Účinkují: A. Brglez, A. Budzanowská, L. Dolejší, T. Elsnerová, S. Chaban, J. Chráska, I. Jankovcová, J. Juřičková, A. Kašparová, I. Kucheruk, L. Majerová, J. Lang, P. Pernica, E. Podskalská, S. Rohlíčková, L. Vitásková 

varhany: MgA. Linda Sítková, Ph.D. 

klavír: MgA. Jiřina Dvořáková Marešová, Ph.D.

Pozvánka zde

Poděkování za Jarní koncert

Milé zpěvačky, milí zpěváci,
milé instrumentalistky, milí instrumentalisté,
upřímně vám gratuluji k vašemu vystoupení na Jarním koncertě v Týnském chrámu. Haydnovo oratorium Stvoření je velká výzva i pro profesionální ansámbly. Odvedli jste pořádný kus poctivé práce a ze spontánní reakce publika se dá usoudit, že výsledek byl velmi dobrý. Ještě jednou vám všem gratuluji!
Velmi děkuji týmu OKM za skvěle odvedenou organizační práci
a vedení fakulty za podporu tohoto koncertu, ale i dalších uměleckých aktivit KHV.
Panu děkanovi zvlášť děkuji za odborné a poutavé slovo při zahájení koncertu.

Fotografie z koncertu si můžete prohládnout zde.
Těším se na další spolupráci a přeji všem příjemné dny!
doc. Marek Valášek

workshop projektu Kreativní Interakce v HV

poslední workshop projektu Kreativní Interakce v HV se uskuteční na PedF UK v Celetné 13, Praha 1, a to 15. 4. 2023 v 12:00 – 14:00 s lektorkou Alenou Tichou. Letáček s bližšími informacemi o lektorce najdete zde.

Přihlašovací formulář najdete po rozkliknutí linku níže nebo na webu www.kreativnihudebka.cz, kde najdete rovněž další informace k projektu, nebo přes QR kód v letáku v příloze. Přihlašovací formulář je otevřen k registraci do 13.4. do 17 h nebo do naplnění kapacity workshopu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenReY0hmD5EbSFtWjmFPEVpFThnhThdW2yWbJxaJGt1lyVmg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Scénický koncert Srdce a fontána

26. 3. 2023 v 17h v Sukově síni Rudolfina

Současný židovský autor Ofer Ben-Amots zpracovává báseň ukrajinského básníka Hayima Nahmana Bialika. Báseň vypráví metafyzický příběh o fungování světa na principu času.

Pozvánka zde

Odkaz na vstupenky zde 

7 písní jako sedmiramenný svícen menora, který hoří věčným světlem.
9 účinkujících jako devítiramenný svícen, symbol svátku Chanuka, Svátku světla.
Nikita Lýsková, Tereza Sobelová – soprán
Johana Juríková, Barbora Serišová – mezzosoprán
Barbora Pawlitová, Kateřina Dvorská – alt
Jakub Seriš – tenor
Vojtěch Kuchař – baryton
Martin Kučera – bas

Koncert se koná za finančního přispění PedF UK.

Začátek akademického roku 2022/2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

srdečně vás zdravím na začátku nového akademického roku. Velice si přeji, ať si v neklidné době, kterou prožíváme, dokážeme významněji uvědomit pravé lidské hodnoty, mezi kterými je vzdělání jistě na jednom z předních míst. Ke kvalitní profesní přípravě i osobnostnímu růstu směřuje naše hlavní činnost. A proto vám přeji mnoho odvahy a sil k překonávání překážek a mnoho radostných úspěchů. Těším se na setkávání a na spolupráci!

Srdečně doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

V Praze 6. 10. 2022

Poděkování za Jarní koncert

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé zpěvačky a instrumentalistky, milí zpěváci a instrumentalisté,

upřímně všem děkuji za velikou spolupráci a nasazení při přípravě a realizaci Jarního koncertu PedF UK ve čtvrtek 5. května 2022 a moc vám gratuluji! Dokázali jste zvládnout a posluchačům zprostředkovat krásná a hluboká, ale také interpretačně velmi obtížná díla. Za uměleckou spolupráci dále patří velký dík sólistům, paní Lucii Hilscherové a panu Janu Morávkovi, a vedoucí orchestru PedF, pí Evě Šašinkové. Za pečlivou organizaci sboru moc děkuji Johaně Tiché.

Velmi děkuji vedení fakulty za finanční podporu tohoto náročného projektu a oddělení pro vnější vztahy, především Michaele Zelkové, za veliké nasazení při organizační přípravě celé akce v nádherných prostorách Týnského chrámu.

Rád bych vyjádřil zvláštní poděkování a uznání panu děkanovi za krásné úvodní slovo ke koncertu.

Bez přispění každého z vás by se akce nemohla uskutečnit.Těším se na další spolupráci!

doc. Marek Valášek, vedoucí KHV

Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení Pedagogické fakulty a katedry HV gratuluji členkám Ženského komorního sboru a dívčího sboru 1. ročníku k vystoupení v refektáři Emauzského kláštera 26. 4. 2022. Zvláštní poděkování patří Mgr. Janě Veverkové za precizní přípravu obou těles. Svým vystoupením jste potěšily všechny posluchače a reprezentovaly uměleckou práci KHV.

Přeji vám mnoho dalších úspěchů!

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D.

Poděkování za reprezentaci

Jménem vedení PedF UK i katedry HV děkuji členům smíšeného pěveckého sboru Collegium paedagogicum za umělecké vystoupení na slavnostním zasedání UK při příležitosti 674. výročí jejího založení. Na nejvyšší společenské úrovni jste důstojně reprezentovali uměleckou práci naší katedry.

Více info zde

doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D. vedoucí KHV

EuDaMuS – Den HV – 15. 3.

Den hudební výchovy zaštítilo MŠMT, a od nynějšího roku se bude pravidelně opakovat. Věříme, že tato akce, k níž se váží diskuse o důležitosti a postavení hudební výchovy v Evropě a o smyslu hudby v životech dětí, mládeže i dospělých jako takovém, postupně najde širokou podporu a ukotvení mezi českými kulturními událostmi, které oslovují širokou vrstvu naší populace. Jedním z cílů iniciativy, která vychází z evropského společenství hudebních pedagogů, je mimo jiné upozornit politiky jednotlivých zemí na důležitost přítomnosti hudby a potažmo umění v přípravě na život našich dětí. Organizace Evropského dne hudební výchovy v ČR se ujala Společnost pro hudební výchovu ČR ve spolupráci s doc. Markem Sedláčkem z KHV PdF Masarykovy Univerzity v Brně.

Více info zde

Z SHV ČR Jiřina Jiřičková

Plakát & informace