Pokyn k odevzdání bakalářských a diplomových prací

V době mimořádných opatření Covid-19 student neodevzdává tištěnou verzi práce na sekretariát KHV, ale kontaktuje oponenta s dotazem, zda požaduje zaslat tištěné paré. V každém případě je potřeba zajistit přítomnost jednoho výtisku při vlastní obhajobě.

MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV

21. 4. 2020

Vážení kolegové, milí studenti,

přeji vám radostné a pokojné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých a do nového roku mnoho zdraví, sil a moudrosti. Ať je rok 2020 pro vás rokem přínosným a úspěšným!

Marek Valášek, vedoucí KHV

Poděkování za Vánoční koncert 12. 12. 2019

Milí zpěváci a instrumentalisté, vážení kolegové,
upřímně vám všem gratuluji k Vánočnímu koncertu 12. 12. v Karolinu. Podle superlativních ohlasů se nám společnými silami podařilo připravit posluchačům krásný večer. Určitě jste vnímali spontánní reakce publika a viděli mnoho rozzářených tváří. Doufám, že jste si koncert i vy hezky prožili.

Continue reading