Gratulace k úspěchu na IS v Nitře

Upřímně děkuji všem studentům a pedagogům KHV, kteří se zúčastnili Mezinárodní interpretační soutěže pedagogických fakult v Nitře 3. – 5. května 2023, za vzornou reprezentaci umělecké práce KHV a PedF UK a gratuluji k famózním úspěchům:

Smyčce I. kategorie:

1. cena Václav Pelouch (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová

3. cena Magdaléna Piskačová (housle), pedagog dr. Gabriela Kubátová 

Klavír I. kategorie:

1. cena Kateřina Sedlačíková – pedagog dr. Vít Gregor

2. cena + cena za interpretaci Anastázia Parukava – pedagog doc. Jana Palkovská

Zpěv I. kategorie:

1. cena Anna Černá – pedagog MgA. Iva Volavá

Zpěv II. kategorie:

1. cena Nicole Weishäuplová – pedagog MgA. Michael Havlíček

Gratulace patří i bravurním korepetitorům Viole Chvalové a Adamu Závodskému.

Jsme na vás hrdí!
doc. MgA. Marek Valášek, Ph.D., vedoucí KHV